Giáo họ Đại Thần – Giáo xứ Thụy Ứng

GIÁO HỌ ĐẠI THẦN

Thuộc giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Đội II, Đại Thần, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Đón nhận Tin Mừng: 1927

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phê-rô (29/6)

Số giáo dân: 402 người

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Linh mục phó xứ:

Các hội đoàn trong giáo họ:

+ Hội Đức Mẹ La Vang

+ Hội Ca đoàn

+ Hội Thiếu nhi Thánh Thể

+ Hội Con Hoa

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

Năm 1932 họ Đại Thần làm được ngôi nhà thờ bè trên sông để tạo điều kiện đọc kinh cầu nguyện, vì cả họ đều sống trên thuyền cả. Đến năm 1957, nhà thờ bè được chuyển lên đất để tiện việc đọc kinh và dâng lễ.

Đến năm 1962, cha Phê-rô Nguyễn Kim Phượng cùng với bà con trong giáo họ bắt đầu khởi công đặt nền móng và xây dựng ngôi thánh đường lần thứ hai, với chiều dài 12m và rộng 4m.

Sau gần 40 năm xây dựng, đến năm 1998 ngôi nhà thờ bị xuống cấp, đến cuối năm 1998 ngôi nhà thờ mới đã được cha Phê-rô Nguyễn Văn Nghị đặt nền móng xây dựng.

Ngày 19/10/2004, Đức cha Phao-lô Lê Đắc Trọng đã về cắt băng khánh thành và làm phép nhà thờ.

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo họ

Giáo họ Đại Thần – Giáo xứ Thụy Ứng mừng lễ quan thầy

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top