Giáo họ Thuận Thượng – Giáo xứ Thụy Ứng

GIÁO HỌ THUẬN PHƯƠNG

Thuộc giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Thuận Thượng, Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Đón nhận Tin Mừng: 25/8/1925

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Lu-y (25/8)

Số giáo dân: 45 người

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Linh mục phó xứ:

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

– Năm 1926 giáo họ dựng được ngôi nhà thờ 4 gian bằng tre lợp lá mía, trên diện tích 500m2 để lấy nơi cầu nguyện và dự lễ. Tuy nhiên, qua thời gian mưa nắng ngôi nhà thờ đã bị mục nát.

– Đến năm 1952 được cha xứ đặt nền móng và xây dựng trên mảnh đất 360m2, công trình xây dựng dở dang không hoàn thành được vì thiếu tài chính và vì chiến tranh.

– Đến năm 1960 họ dựng được 3 gian trên nền móng nhà thờ xây dở, để lấy nơi đọc kinh cầu nguyện và dự lễ.

– Năm 1999 cha Phê-rô Nguyễn Văn Nghị đã cho tháo dỡ hết phần tường xây dở dang, chỉ giữ lại phần móng và cùng với bà con giáo họ bắt tay xây dựng lại. Và chỉ sau 2 năm dựng xây, năm 2001 ngôi nhà thờ đã được hoàn thành.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top