Giáo họ Ích Vịnh – Giáo xứ Thụy Ứng

GIÁO HỌ ÍCH VỊNH

Thuộc giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Ích Vịnh, Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Đón nhận Tin Mừng: 1936

Thành lập:

Quan thầy: Thánh gia thất

Số giáo dân: 232 người

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Linh mục phó xứ:

Các hội đoàn trong giáo họ

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

Năm 1951, họ Ích Vịnh đã làm được ngôi nhà thờ bằng gỗ, qua thời gian mưa nắng đã bị xuống cấp, và đến năm 1998 giáo họ đã làm lại ngôi nhà thờ mới.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top