Giáo họ Thượng Mỗ – Giáo xứ Thụy Ứng

GIÁO HỌ THƯỢNG MỖ

Thuộc giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Tiến Bộ, Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Đón nhận Tin Mừng: 1920

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ dâng mình (21/11)

Số giáo dân: 90 người

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Linh mục phó xứ:

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

Được xây dựng năm 1929 qua thời gian chiến tranh, bị đổ nát và đã được cha Gioan Nguyễn Kim Hoàn xây dựng lại năm 1992, với diện tích dài 16m và rộng 6m.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top