Giáo họ Thọ Xuân – Giáo xứ Thụy Ứng

GIÁO HỌ THỌ XUÂN

Thuộc giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: Cụm dân cư số 1, Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Đón nhận Tin Mừng: 1922

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 100 người

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Linh mục phó xứ:

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

– Năm 1926 ngôi nhà thờ được dựng xây nhưng chưa hoàn thành được mái. Đến năm 2004 cha Phê-rô Nguyễn Văn Nghị cho làm mái và năm 2005 được hoàn thành.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top