Giáo họ Khê Câu – Giáo xứ Trung Lương

GIÁO HỌ KHÊ CÂU 

Giáo xứ Trung Lương

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Khê Câu, Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Thánh tử đạo: Gioan Đạt

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 86 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Brunô Nguyễn Văn San

gh khe cau
Nhà thờ giáo họ Khê Câu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top