Giáo họ Chu Phan – Giáo xứ Thụy Ứng

GIÁO HỌ CHU PHAN

Thuộc giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Trung Hà, Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Đón nhận Tin Mừng: 1938

Thành lập:

Quan thầy:

Số giáo dân: 3 người

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

*Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

Năm 1948 giáo họ đã xây dựng được nền móng nhà thờ với diện tích dài 21m, rộng 6m. Tuy nhiên do tài chính eo hẹp, hơn nữa giáo dân cũng bỏ đạo nhiều, nên công trình xây dựng đã bị bỏ dở dang.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top