Giáo họ Thanh Điềm – Giáo xứ Thụy Ứng

GIÁO HỌ THANH ĐIỀM

Thuộc giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Thanh Điềm, Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Đón nhận Tin Mừng: 1921

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng (01/10)

Số giáo dân: 11 người

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Linh mục phó xứ:

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

Năm 1925 giáo họ làm được ngôi thánh đường lợp bằng ngói. Theo thời gian, ngôi thánh đường đã bị sập mái, và đến năm 2004 cha Phê-rô Nguyễn Văn Nghị đã cho sửa lại mái và hoàn thiện ngôi thánh đường.

Trước kia họ đạo có khoảng 400 nhân danh, nhưng nay chỉ còn lại con số rất khiêm tốn.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top