Giáo họ Yên Mỹ I – Giáo xứ Yên Mỹ

GIÁO HỌ YÊN MỸ I

Giáo xứ Yên Mỹ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Từ Đài – Chuyên Ngoại – Duy Tiên – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Giu-se (19/3)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 670 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Phạm Quang Đăng

* Bài viết liên quan tới sinh hoạt Giáo họ

Vui trung thu bên Chúa tại giáo họ Yên Mỹ I

Giáo họ Yên Mỹ chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận và khánh thành Đền Thánh Giuse

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top