Giáo xứ Đồng Sơn

GIÁO XỨ ĐỒNG SƠN

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Đồng Sơn, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 1.505 nhân danh

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1.385 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gio-an B. Vũ Mạnh Thái

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Thụy Xuyên

Nhà thờ Giáo xứ Đồng Sơn

ach vb 001.06

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ:

Giáo xứ Đồng Sơn đón Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội

Giáo xứ Đồng Sơn chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận năm 2015

Giáo xứ Đồng Sơn: Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn

Giáo họ Thụy Xuyên – Giáo xứ Đồng Sơn: Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ mới

Giáo xứ Đồng Sơn chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận năm 2014

Giáo xứ Đồng Sơn: Các em thiếu nhi xưng tội và rước lễ lần đầu

Giáo họ Thụy Xuyên – Đồng Sơn mừng lễ Chúa giáng sinh

Giáo xứ Đồng Sơn: Thánh lễ khai giảng năm học mới 2013-2014

Hội Bà Thánh Đê liên giáo xứ Phủ Lý – Đồng Sơn mừng lễ quan thầy

Chùm ảnh khai mạc tháng Hoa tại giáo xứ Đồng Sơn

Thiếu nhi giáo xứ Đồng Trì tổng kết Chiến dịch Hè 2012: Sống mầu nhiệm Kitô giáo.

Giáo xứ Đông Sơn chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận năm 2011

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top