Giáo xứ Đồng Yên

GIÁO XỨ ĐỒNG YÊNgx dong yenNhà thờ giáo xứ Đồng Yên

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Đồng Yên – Chân Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phaolô

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1156 nhân danh

Linh mục giám quản: Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình

Giáo họ trực thuộc: Không có

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top