Giáo xứ Đồng Yên

GIÁO XỨ ĐỒNG YÊNgx dong yenNhà thờ giáo xứ Đồng Yên

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Đồng Yên – Chân Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phaolô Thánh Giá (19/10)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 490 nhân danh

Linh mục giám quản: Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình

Giáo họ trực thuộc: Không có

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top