Giáo xứ Đồng Yên

GIÁO XỨ ĐỒNG YÊN

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Đồng Yên, Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phao-lô Thánh Giá (19/10)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 490 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Văn Bình

Nhà thờ Giáo xứ Đồng Yên
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top