Giáo xứ Hoàng Hạ

GIÁO XỨ HOÀNG HẠ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Đông Hạ, Hùng Cường, Hưng Yên

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 21/11/2020

Quan thầy: Thánh Giu-se (19/03)

Nhà thờ tước hiệu … xây dựng năm …

Số giáo dân toàn xứ: 553 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Ngụy Thành Khương

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Hoàng Đông

+ Giáo họ Phượng Lâu

Nhà thờ Giáo xứ Hoàng Hạ
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top