Giáo xứ Hoàng Hạ

GIÁO XỨ HOÀNG HẠ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Đông Hạ, Kim Động, Hưng Yên

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 21/11/2020

Quan thầy: Thánh Giuse (19/3)

Nhà thờ tước hiệu … xây dựng năm …

Số giáo dân toàn xứ: 600 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phêrô Đỗ Văn Chung

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Cao Xá

+ Giáo họ Hoàng Đông

+ Giáo họ Phượng Lâu

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top