Giáo xứ Giảng Võ

GIÁO XỨ GIẢNG VÕ

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 21/11/2020

Quan thầy: Đức Ma-ri-a Nữ Vương (22/08)

Nhà thờ tước hiệu … xây dựng năm …

Số giáo dân toàn xứ: 656 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Đào Trọng Thành

Nhà thờ Giáo xứ Giảng Võ

* Bài viết liên quan tới sinh hoạt Giáo xứ

Tân giáo xứ Giảng Võ: Bước vào năm mới với những điều đầu tiên

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top