Giáo xứ Trung Hiếu

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1504 nhân danh

Linh mục chính xứ: An-tôn Nguyễn Xuân Thắng O.F.M.

GIÁO HỌ TRỰC THUỘC:

+ Giáo họ Bồng Lạng

+ Giáo họ Hải Phú

+ Giáo họ Hiếu Hạ

+ Giáo họ Lạc Chính

van ban thanh lap xu trung hieu

Văn bản thành lập giáo xứ Trung Hiếu ngày 08/12/1961

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Giáo xứ Trung Hiếu nằm trên địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (giáp danh với tỉnh Ninh Bình) là một giáo xứ với số nhân danh là hơn 1500 người, sống rải rác dọc theo bờ Sông Đáy.

Phần lớn bà con nơi đây làm nông nghiệp, một số sống bằng nghề chài lưới nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ba con nơi đây luôn vững mạnh trong đức tin và sống đạo đức nhiệt thành trong các công việc nhà Chúa.

Scroll to Top