Giáo xứ Vĩnh Đà

GIÁO XỨ VĨNH ĐÀ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Xóm 3 – Cao Đà – Nhân Mỹ – Lý Nhân – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Gioan Baotixita 24/06

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1197 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Nguyễn Văn Nghị

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Cao Đà Hạ

+ Giáo họ Cao Đà Thượng

+ Giáo họ Đông Trụ

+ Giáo họ Vĩnh An

+ Giáo họ Vĩnh Dự

+ Giáo họ Xuân Khê

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top