Giáo xứ Vĩnh Đà

GIÁO XỨ VĨNH ĐÀ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Xóm 3, Cao Đà, Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Gioan Baotixita (24/6)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1197 nhân danh

Linh mục chính xứ: Fx. Lê Thanh Nghị (Thọ)

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Cao Đà Hạ

+ Giáo họ Cao Đà Thượng

+ Giáo họ Đông Trụ

+ Giáo họ Vĩnh An

+ Giáo họ Vĩnh Dự

+ Giáo họ Xuân Khê

Nhà thờ giáo xứ Vĩnh Đà

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top