Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền thế hơn tôi – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền thế hơn tôi

Chúa nhật 2 Mùa Vọng B

Mc 1,1-8

“Có Đấng đến sau tôi, nhưng có trước tôi và quyền thế hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người…” Đó là lời khẳng định và giới thiệu của thánh Gioan Tẩy Giả về Đức Giê-su đã được Tin mừng của thánh Marcô ghi lại khi ông thi hành sứ vụ dọn đường mở lối cho nhân loại đón chờ Đấng Mê-sia ngự đến như lời tiên báo của ngôn sứ Isaia trong bài đọc 1.

Thiên Chúa hiện hữu từ thuở đời đời, Ngài là Đấng tự hữu, có trước loài người và quyền phép hơn con người… Tuy nhiên, khi bước vào trần gian trong thân phận con người hữu hình, lệ thuộc không gian và thời gian, Ngài có thể xuất hiện sau một ai đó.

Đức Giêsu, Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha khi nhập thể làm người, để cứu độ trần gian, Người đã xuất hiện sau Gioan Tẩy Giả.

Gioan Tẩy Giả là người đến trước và đi trước Đức Giêsu. Ông đến để dọn đường cho Đức Giêsu, nhưng bé nhỏ hơn Đức Giêsu và không quyền phép bằng Đức Giêsu.

Gioan là sứ giả, còn Đức Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ. Ông làm phép rửa bằng nước, còn Đức Giêsu làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Ông là tiếng kêu trong hoang địa, còn Đức Giêsu là Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Ông chính là vị sứ giả được Isaia loan báo từ xa xưa: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”.

Gioan khởi đầu sứ vụ nơi hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối, để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ khiêm nhường thú tội và xin ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.

Dân chúng tuốn đến với Gioan Tẩy Giả rất đông. Nghe theo lời ông dạy, dân chúng thực hành những việc làm cụ thể: khiêm nhường thú tội và chịu phép rửa… để dọn lòng đón nhận Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta có như thánh Gioan Tẩy Giả và như đám đông dân chúng miền Giuđêa và thành Giêrusalem xưa không?

Hôm nay, Chúa nhật thứ 2 Mùa Vọng cũng như dân miền Giuđêa và thành Giêrusalem xưa, chúng ta cũng quy tụ về đây rất đông: già trẻ, trai gái, lớn bé, đầy đủ mọi thành phần.

Thiên Chúa đến sau con người: Gioan Tẩy Giả đi trước mở đường sửa lối, Đức Giêsu Kitô đến sau ban ơn cứu độ. Nhưng không biết trong cộng đoàn chúng ta hôm nay có sửa soạn tâm hồn trước cho thật chu đáo, để sau đó Chúa đến ngự vào tâm hồn một cách dễ dàng như Gioan Tẩy Giả đã làm cho Chúa Giêsu không? Chúng ta có mang những tâm tình và làm những việc cụ thể như đám đông Dothái ngày xưa, để bày tỏ lòng khát mong Chúa đến hay không?

Nếu có, thì thật là phúc cho chúng ta. Nếu không, thì thật là bất hạnh cho chúng ta. Vì xưa Chúa đã phán: “Ta thích lòng nhân từ, chứ không muốn của lễ”. “Máu chiên bò, Ta chẳng ưng cũng chẳng nhận. Của lễ Ta ưng nhận, đó là tấm lòng tan nát khiêm cung”.

Thánh Phê-rô trong bài đọc 2 hôm nay cũng dạy rằng: “Trong khi mong đợi Chúa đến, anh em phải sống sao cho thật đạo đức, thánh thiện, tinh tuyền không chi đáng trách và sống bình an” (2Pr 3,8-14)

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, xin cho chúng con biết thực hành những việc cần thiết phải làm trong Mùa Vọng này, để chúng con xứng đáng lãnh nhận những ơn lành Chúa ban. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top