Giáo xứ Mang Sơn

GIÁO XỨ MANG SƠN

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Mang Sơn, Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1.828 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Văn Hữu

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Quan Nha

+ Giáo họ Thận Tu

+ Giáo họ Văn Tiêu

+ Giáo họ Ỷ Quan

Nhà thờ Giáo xứ Mang Sơn

van ban thanh lap xu mang son

Văn bản thành lập giáo xứ Mang Sơn ngày 08/12/1961

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Mang Sơn chào đón cha tân chính xứ Giuse Nguyễn Văn Hữu

Giáo xứ Mang Sơn: Đại lễ quan thày Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Giáo xứ Mang Sơn: Mừng kính quan thày Hội bà Thánh Anê Đê

Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa tại giáo xứ Mang Sơn

Chầu Thánh Thể tại Giáo xứ Mang Sơn năm 2020

Giáo xứ Mang Sơn: Khai mạc tuần chín ngày cầu nguyện trong đại dịch Virus Corona

Giáo xứ Mang Sơn: Ngày lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ

Thiếu nhi giáo xứ Mang Sơn: mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo xứ Mang Sơn mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi

Thiếu nhi Giáo xứ Mang Sơn: Trung thu bình dị giữa miền quê yêu dấu

Giáo xứ Mang Sơn chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận 2019

Giáo xứ Mang Sơn: Khánh thành tượng đài Thánh Giuse

Giáo xứ Đồng Bào và Mang Sơn: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top