Giáo xứ Ngọc Thị

GIÁO XỨ NGỌC THỊ
ngoc thi 5Nhà thờ giáo xứ Ngọc Thị

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 8-12-1961

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 690 nhân danh

Linh mục phó xứ thường trực: Gioan Trần Văn Chiều

don lap xu

Văn bản thành lập giáo xứ Ngọc Thị ngày 08/12/1961

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top