Giáo xứ Trung Trí

Thuộc giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: 172 Đê Trần Khát Trân, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta (24/6)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm 2008

Số giáo dân: 550 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Tạ Văn Thắng

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Trước đây, Giáo họ Trung Trí đã có một ngôi nhà thờ nhỏ, nhưng trải qua thời gian đã bị hư hỏng nặng nề, và cũng có những lúc bà con giáo dân trong Giáo họ đã phải rất quyết tâm mới giữ được phần đất khỏi bị lấn chiếm một cách bất công. Niềm mơ ước của bà con giáo dân nơi đây là có được một Thánh đường mới để sớm tối cầu nguyện.

Ngày 26 tháng 11 năm 2006 được sự cho phép của Đức TGM Giu-se Ngô Quang Kiệt, Cha Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh đã khởi công xây dựng Thánh đường Giáo họ Trung Trí.

Đến tháng 3 năm 2007 Cha Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lý tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn công trình cho đến ngày 30/12/2008 đây một ngôi Thánh đường nguy nga đã được hoàn thành, thỏa lòng mong đợi của mọi người.

Đặc biệt .ngày 1/6/2019, Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên đã nâng giáo họ Trung Trí lên hàng giáo xứ.

Scroll to Top