Giáo xứ Vạn Lương

GIÁO XỨ VẠN LƯƠNG

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Thủy Cơ, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 01/6/2019

Quan thầy: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ (29/6)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1188 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Xuân Lâm

Linh mục phó xứ thường trực: Luca Loan Phạm Xuân Hướng

Giáo họ trực thuộc:

Nhà thờ giáo xứ Vạn Lương

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Thánh lễ Tạ ơn và công bố quyết định thành lập Tân Giáo xứ Vạn Lương

Giáo họ Vạn Lương – Bút Đông mừng lễ quan thầy

Giáo họ Vạn Lương – Bút Đông: Giới trẻ mừng lễ thánh quan thầy Tôma Aquinô

Chùm ảnh giáo họ Vạn Lương – Bút Đông chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top