Giáo xứ Nghĩa Ải

GIÁO XỨ NGHĨA ẢIgx nghia aiNhà thờ giáo xứ Nghĩa Ải

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Thôn Ải – Hợp Thanh – Mỹ Đức – Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: giáo xứ được tách ra từ giáo xứ Đồng Chiêm năm 1918.

Quan thầy: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita 24/06

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 7095 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Văn Pháp

Linh mục phó xứ: Giuse Phạm Quang Đăng

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Hạ Quất

+ Giáo họ Phú Nhàn

+ Giáo họ Lò Than (Hoà bình)

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top