Audio – Bài giảng lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay A – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Bài chia sẻ của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội – Chúa Nhật IV mùa Chay, ngày 22/3/2020

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top