Audio – Chúa nhật I Mùa Vọng A – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính Toà trong Thánh lễ Chúa nhật I Mùa Vọng A.

 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top