Nhạc lý căn bản của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn (Tiếp theo)

Ban Thánh Nhạc xin gửi đến phần II: Hòa âm cơ bản. Tư liệu này được trích từ cuốn sách “Học nhạc, học đàn và học hát” được xuất bản năm 1989 của Đức Hồng Y Giuse Maria.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top