13 bài nhạc Kèn mùa Giáng sinh

Để góp phần cho Phụng vụ mùa Giáng sinh thêm trang trọng và sốt sắng, Ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội giới thiệu cùng các Ban Kèn 13 bài nhạc kèn mùa Giáng sinh.

Ban Thánh Nhạc TGP. Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top