Chiêm ngắm Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng – Chúa Nhật III thường niên B – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

CHIÊM NGẮM CHÚA GIÊSU RAO GIẢNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Mc 1,14-20

Tin Mừng thánh Marcô hôm nay tường thuật cho chúng ta biết về thời điểm, nơi chốn, nội dung và phương cách rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu.

1. Thời điểm

Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng khi Gioan Tẩy Giả bị bắt giam.

Gioan Tẩy Giả là kẻ đi trước. Chúa Giêsu là người đến sau. Người trước đã bị tống giam và chặt đầu, thì người sau cũng thẳng thể khá hơn.

Quả thật, cũng như và còn hơn Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu đã bị thế gian bắt bớ, đánh đòn và đóng đinh trên cây thập giá như một người tử tội.

Thế gian đã ghét bỏ các ngôn sứ và Chúa Giêsu, thì cũng sẽ ghét bỏ các Kitô hữu. Tổ tiên chúng ta đã bị người ta bách hại đạo, thì chúng ta là con cháu cũng bị bách hại đạo. Có khác chăng là mỗi thời mỗi cách bách hại đạo khác nhau. Do đó chúng ta đừng ảo tưởng mà cho rằng: thời xưa người ta bách hại tôn giáo, sát hại người Kitô hữu; thời nay người ta cho tự do tôn giáo và yêu mến người Kitô hữu!

2. Nơi chốn

Địa danh và nơi chốn mà Chúa Giêsu khởi đầu cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng là Galilêa.

Galilêa là vùng đất của dân ngoại, dân xôi đỗ, bị người Dothái khinh thường. Chọn Galilêa là miền đất đầu tiên để rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã thể hiện một công tác và ý hướng truyền giáo. Ngài tìm cách tiếp xúc với những người ngoại giáo, những người không quen với các sinh hoạt tôn giáo và nếp nghĩ của người Dothái.

3. Nội dung

 Nội dung, sứ điệp rao giảng của Chúa Giêsu là “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Đây quả là một bài giảng, một sứ điệp vô cùng ngắn gọn, nhưng lại rất đầy đủ. Qua đó Chúa Giêsu loan báo chương trình và hành động của Thiên Chúa đã bắt đầu và cho biết Nước của Người đã hiện diện trên trần gian. Con người có thể tiếp nhận Chúa bất cứ lúc nào, khi con người biết sám hối và tin vào Tin Mừng. Nếu không sám hối thay đổi đời sống và không tin vào Tin Mừng, con người sẽ phải chết trong tội của mình.

Sám hối ăn năn là gì? Là thay đổi đời sống, từ tội lỗi khô khan đến đạo đức thánh thiện, từ nếp sống cũ sang đời sống mới. Dân thành Ninivê nhờ sám hối ăn năn, chừa bỏ tội lỗi, mà được Thiên Chúa tha thứ, không đánh phạt (x. Gn 3,1-5.10).

4. Phương cách

Khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu không làm việc một mình, Ngài tìm người cộng tác. Đó là các Tông đồ.

Những vị tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu chọn gọi, là các ông Anrê, Gioan, Giacôbê và Simon-Phêrô. Họ là những người làm nghề chài lưới, có địa vị thấp kém trong xã hội, đã ‘bị mắc vào lưới’ của Chúa Giêsu, để rồi mai ngày cùng đi ‘thả lưới bắt người’ với Chúa.

Ơn gọi là do sáng kiến của Thiên Chúa, chứ không phải của con người. Chúa muốn ai thì Ngài chọn gọi người ấy. Nếu Chúa không muốn thì chẳng ai có thể tự chiếm cho mình một sứ mạng hay chức vị nào đó trong Giáo Hội. Vì chức vị trong Giáo Hội là để phục vụ và trao ban, chứ không phải để được hưởng thụ: “Nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không” (x.Mt 10,8).

Nói khác đi, ơn gọi là một màu nhiệm của tình thương Thiên Chúa, chứ không phải do tài đức và công lao của con người. Chúa chọn gọi ai là tuỳ Chúa quyết định, chứ không phải con người quyết định. Có chăng phần góp của con người, đó là sự đáp trả tự do: Chúa gọi, con người xin vâng.

5. Sống sứ điệp Tin Mừng

Chiêm ngắm Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, ta rút ra được những hệ luận sau:

– Làm người ai cũng được sinh ra trong một thời điểm nhất định, sống trong một nơi chốn cụ thể và làm việc trong một quãng thời gian nào đó. Ai cũng có một khởi đầu và một kết thúc: ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất. Vì thế, còn sống ngày nào, con người phải làm việc ngày đó.

– Người Kitô hữu, ai cũng có một nơi chốn để sinh sống và loan báo Tin Mừng, đó là gia đình, làng xã, quê hương đất nước, giáo xứ và Giáo hội. Vì thế, người Kitô hữu phải loan báo Tin Mừng cho người đang sống chung quanh mình. Cha mẹ phải loan báo Tin Mừng, dạy Đạo cho con cái. Anh chị em phải loan báo Tin Mừng cho nhau. Người Kitô hữu phải loan báo Tin Mừng cho những người ngoại đạo.

– Làm người ai cũng có một nghề nghiệp, một công việc, một sứ vụ nhất định phải chu toàn: Người lao động chân tay, kẻ lao động trí óc. Người làm bác sĩ, kẻ làm kỹ sư. Người lập gia đình sinh con cái, kẻ sống đời tu trì, tận hiến đời mình cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Mỗi ơn gọi mỗi cuộc đời. Do vậy, dù ở bậc sống nào, nghề nghiệp nào, người Kitô hữu đều phải sống và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

– Mọi người đều có liên đới với nhau. Không ai là một hòn đảo, không có liên hệ liên quan đến người khác. Liên đới, cộng tác với nhau là sống như ‘đầu cần đến tay chân, tay chân cần đến đầu’ (x. 1Cr 12,20-21). Con cái sống nhờ cha mẹ, cha mẹ sống vì con cái: ‘trẻ cậy cha, già cậy con’. Tẩy chay, loại trừ nhau là chết!

Nhờ tổ tiên ông bà cha mẹ, mới có ta ngày nay. Tổ tiên gầy dựng nên cơ nghiệp và trao vào tay con cháu. Con cháu phải trân trọng đón nhận, gìn giữ và làm phát triển gia tài mà tổ tiên đã để lại. Không đón nhận, không gìn giữ và làm tăng triển gia tài tổ tiên đã để lại, là vô ơn, bất nhân và bất hiếu.Vì thế, ta phải biết ơn nhau, nhìn nhau mà sống, cộng tác với nhau mà làm việc và loan báo Tin Mừng, để gìn giữ và làm tăng triển gia tài mà thế hệ trước đã chuyển trao cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết noi gương Chúa mà rao giảng Tin Mừng đúng thời đúng lúc, đúng nơi đúng chỗ, đúng vấn đề, đúng trọng tâm và đúng đối tượng. Xin cho con biết  nhìn nhau mà sống, cộng tác với nhau mà rao giảng Tin Mừng mở mang Nước Chúa. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top