Cùng lên núi Chúa – Chúa nhật Lễ Hiển Dung – Năm A

CÙNG LÊN NÚI CHÚA
SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN DUNG – NĂM A
(Mt 17,1-9)

Ngày mùng 06 tháng 8 hàng năm, Phụng vụ Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một mầu nhiệm vĩ đại, đó là biến cố Chúa Giê-su biến hình và mời gọi chúng ta noi gương các Tông Đồ cố gắng lên núi để được chứng kiến cảnh Chúa Giê-su biến hình, và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn để được biến đổi chính mình hầu lãnh nhận ơn cứu độ.

Lên núi

Hôm nay, thánh sử Mát-thêu nhắc đến việc Chúa Giê-su đưa Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Lên tới đỉnh núi, Ba Tông Đồ chứng kiến sự Biến hình của Chúa Ki-tô. Nhưng để chứng kiến cảnh Chúa Biến Hình, các môn đệ phải lên núi. Chúng ta cũng thế, chúng ta cầu mong mình được biến đổi, chúng ta cũng hãy bắt đầu một cuộc hành trình vươn lên hay leo núi, mà cuộc hành trình nào cũng đòi hỏi nỗ lực, hy sinh. Lên tới đỉnh núi, Ba Tông Đồ chứng kiến sự biến hình của Chúa Ki-tô. Bức tranh toàn cảnh này sẽ giúp chúng ta “hiểu rõ hơn về ý muốn của Thiên Chúa và sứ mệnh của chúng ta là phục vụ Vương quốc của Người”.

Xin ơn biến đổi

Đối với chúng ta ngày hôm nay, biến cố Chúa biến hình loan báo trước Mầu Nhiệm Vượt Qua mời gọi chúng ta mở rộng cặp mắt tâm hồn chiêm ngắm Mầu Nhiệm Ánh Sáng của Thiên Chúa trong lịch sử cứu rỗi. Năm Sự Sáng, thứ Ba thì Ngắm, Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi, ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Nhưng để biến đổi đâu có dễ, cần phải ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta từng bước trong cuộng đời, đặc biệt là xin Ngài biến đổi.

Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta từ con người khô khan biếng trễ xưng tội rước lễ, bỏ đọc kinh, lười đi nhà thờ, bỏ lễ Chúa nhật thành người đạo đức, thánh thiện và siêng năng. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta từ con người tối tăm tội lỗi nên con người tươi sáng; từ con người ích kỷ tham lam thành người sẵn sàng yêu thương hy sinh và phục vụ mọi người; từ con người kiêu căng tự mãn thành người khiêm nhu tin tưởng và phó thác vào Chúa.

Chúa Thánh Thần đã biến đổi các giác quan của các tông đồ, họ mới có thể nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Cặp mắt được đổi mới, các ông mới nhìn rõ hơn những gì tỏa sáng, tai được biến đổi để nghe rõ hơn tiếng nói tuyệt vời và có thật: là tiếng nói của của Thiên Chúa Cha, Đấng hài lòng về Con yêu dấu của Ngài.

Chúng ta cũng thế, hãy để Chúa Thánh Thần tác động mới mong được biến đổi, giác quan của chúng ta mới có thể nhìn thấy và nghe được những điều kỳ diệu và vui mừng trong Thiên Chúa cùng với hàng ngũ các thánh đã được Chúa Giê-su phục sinh từ trong cõi chết. Để được biến đổi, hãy vâng nghe Lời Chúa và cầu nguyện

Vâng nghe Lời Chúa

Để được biến đổi, chúng ta phải vâng nghe Lời Chúa. Trong lúc Chúa biến hình thì “có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người” (Mt 17,6). Có vâng nghe lời Chúa Cha, Đức Giê-su mới trở nên người con chí ái đẹp lòng Cha mọi đàng. Nhờ vâng nghe Lời Chúa, chúng ta mới xứng đáng là người môn đệ của Đức Giê-su. Lời Chúa như thanh gươm sắc bén sẽ tỉa sạch các thói hư và biến chúng ta thành những tạo vật mới của Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Đang khi cầu nguyện, Chúa Giê-su biến đổi hình dạng trở nên sáng láng. Chúng ta cũng chỉ được biến đổi thân phận tội lỗi của mình bằng việc tha thiết cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp và thứ tha. Chúng ta cần đến với Chúa mỗi ngày để được biến đổi trở nên tốt lành thánh thiện hơn. Chẳng hạn như tham dự tĩnh tâm, giục lòng ăn năn sám hối tội lỗi, quyết tâm sửa đổi thói hư tật xấu bằng việc thực hành nhân đức mỗi ngày để đền tội.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin biến đổi con. Xin biến đổi con mắt, môi miệng và lỗ tai con, để con biết thấy cái hay cái đẹp của tha nhân, biết nói lời hay lẽ phải, biết nghe Lời Chúa, và nhất là thực hành Lời Chúa dạy, để hưởng được trọn vẹn niềm vui ơn cứu độ. Amen.                                                                                 

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top