Giáo họ Thọ Cách – Giáo xứ Bình Cách

GIÁO HỌ THỌ CÁCH

Giáo xứ Bình Cách

Thuộc Giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Thôn Thọ Cách, Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Giu-se (19/3)

Nhà thờ xây dựng năm 2007, hoàn thành năm 2010

Số giáo dân: 400 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Lm. Giu-se Nguyễn Văn Ban

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo họ

Giáo họ Thọ Cách – Bình Cách khánh thành nhà thờ mới

Giáo họ Thọ Cách – Giáo xứ Bình Cách: Chùm ảnh chầu lượt và dâng hoa kính Đức Mẹ

Giáo họ Thọ Cách – Bình Cách chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giáo họ Thọ Cách: Lễ giỗ cha Phêrô Nguyễn Minh Thông

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top