Gioan, chứng nhân ánh sáng – Chúa Nhật III mùa Vọng B – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

GIOAN – CHỨNG NHÂN ÁNH SÁNG

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM B

Ga 1,6-8.19-28

Tuần trước, thánh sử Marcô giới thiệu cho chúng ta thánh Gioan Tẩy Giả với vai trò là vị tiền hô, người dọn đường sửa lối cho Đấng Cứu Thế ngự đến.

Tuần này, thánh sử Gioan giới thiệu cho chúng ta thánh Gioan Tẩy Giả với vai trò là chứng nhân về ánh sáng: “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.”

Để là chứng nhân, thì phải là người trong cuộc, biết rõ người mình đứng ra làm chứng và biết rõ các tình tiết sự việc.

Để lời chứng của mình xác thực, đáng tin, thì người làm chứng phải thấy sao nói vậy, không tô vẽ, thêm bớt.

Ông Gioan Tẩy Giả có tất cả những điều đó. Ông biết mình và biết Chúa Giêsu. Ông đúng thực là chứng nhân về Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ và cũng là ánh sáng cho trần gian.

Người ta hỏi ông là ai ? Ông tuyên bố thẳng thắn rằng: Tôi không phải là Đấng Kitô cũng chẳng phải là Êlia hay một ngôn sứ nào đó. Ông nhận mình là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa đường cho ngay thẳng để Đức Chúa đi như lời ngôn sứ Isaia đã nói.

Thấy Gioan Tẩy Giả trả lời như vậy. Người ta lại tiếp tục chất vấn ông: “Nếu không phải là Đức Kitô, cũng chẳng phải là Êlia hay vị ngôn sứ, thì tại sao ông làm phép rửa?”

Ông khiêm tốn trả lời rằng: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”

Gioan thật xứng là người làm chứng về Chúa Giêsu và dẫn đường chỉ lối cho người ta tìm đến với Chúa, là Đấng Cứu Độ và ánh sáng cho trần gian.

Giữa một xã hội Dothái, người ta đang khao khát chờ mong Đấng Cứu Độ, ông có thể xưng mình là Đấng Cứu Độ, nhưng ông đã không làm thế, để lừa bịp dân chúng. Ông chỉ nhận mình là tiếng kêu trong hoang địa. Ông chấp nhận mình lu mờ đi, để cho Chúa nổi bật lên.

Chúng ta đang sống trong một xã hội vô thần, đầy dẫy những bóng tối: bóng tối của tội lỗi, bóng tối của gian dối và lừa bịp, bóng tối thù hận và bạo lực, bóng tối của ích kỷ và kiêu ngạo, , bóng tối của chối bỏ và cướp công người khác, kể cả Thiên Chúa: Thất bại thì đổ tại cái nọ cái kia, thành công thì cho mình tài mình giỏi…

Giữa một xã hội như thế, rất cần những người có tinh thần và lối sống ngay thật của Gioan Tẩy Giả; rất cần những con người sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, biết luôn cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất kỳ hình thức nào thì lánh cho xa… “để tâm hồn và thân xác, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách trong ngày Chúa quang lâm”, như lời thánh Phao-lô nhắn nhủ tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (x. 1Tx 5,19-24).

Nếu người Kitô hữu chúng ta thể hiện tinh thần của thánh Gioan Tẩy Giả và lời răn dạy của thánh Phaolô trong cuộc sống của mình, một cách nào đó, chúng ta đang làm chứng về Chúa, làm chứng cho sự thật – sự thật về Chúa, sự thật về mình – và góp phần làm chiếu toả vinh quang Chúa giữa một thế gian đầy bóng tối của tội lỗi, dối trá, hận thù và bạo lực. Amen

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top