Hãy vâng nghe lời Người – Chúa Nhật II mùa Chay B – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM B

(Mc 9,2-10)

Lễ Tro, đầu Mùa Chay, tiên tri Gioel nhân danh Giavê Thiên Chúa đã mời gọi ta: “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”. Còn Đức Giêsu thì mời gọi ta thực hành ba việc: “Ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái,” một cách âm thầm kín đáo, không phô trương “tay trái không cho tay phải biết”.

Chúa nhật tuần trước, Đức Giêsu đi vào hoang địa và sống ở đó 40 ngày, để mời gọi ta sống tinh thần mùa chay với sứ điệp: “Thời giờ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Hôm nay, trong biến cố Đức Giêsu biến hình trên núi, qua tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, từ trong đám mây sáng chói, Đức Chúa Cha mời gọi ta: “Hãy vâng nghe lời Đức Giêsu.”

Hãy vâng nghe lời Đức Giêsu vì Người là Con chí ái của Chúa Cha, đẹp lòng Cha mọi đàng.

Hãy vâng nghe lời Đức Giêsu vì Người là Ngôi Lời nhập thể, là mạc khải trọn vẹn và đầy đủ nhất của Đức Chúa Cha.

Hãy vâng nghe lời Đức Giêsu vì Người là hiện thân của tình yêu thương xót và là hình ảnh của Đức Chúa Cha vô hình trên trần gian. Ai thấy Người là thấy Đức Chúa Cha.

Hãy vâng nghe lời Đức Giêsu vì Người là vị Ngôn Sứ vĩ đại của Đức Chúa Cha, Môsê và các ngôn sứ chỉ nói về Người.

Thế nhưng, ta phải vâng nghe lời Đức Giêsu như thế nào? Ta vâng nghe lời Đức Giêsu như Người đã từng vâng nghe lời Đức Chúa Cha.

Đức Giêsu vâng nghe lời Đức Chúa Cha như thế nào? Thánh Phaolô nói rằng: “Đức Giêsu vâng lời Đức Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Đức Chúa Cha đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ…” (x. Pl 2,6-11).

Quả thật, Đức Giêsu có vâng phục Đức Chúa Cha trọn đời, có trải qua đau khổ mới bước vào vinh quang.

Tổ phụ Abraham có sẵn sàng hiến dâng người con một là Isaac cho Giavê Thiên Chúa mới được chúc phúc và trở thành cha một dân tộc đông đảo như cát biển sao trời.

Tông đồ Phêrô và các bạn đồng nghiệp có “vâng lời Thày mà thả lưới” mới bắt được mẻ cá lạ lùng.

Nếu ta vâng phục Đức Giêsu trọn đời, ta cũng sẽ được thông phần vinh quang với Người. Vinh quang mà thánh Phêrô đã thốt lên: “Lạy Thày, chúng con được ở đây thì tốt lắm!”

Nhưng vâng lời Chúa là gì? Là chết đi cho tội lỗi, cho ý riêng, để sống theo ý Chúa.

Chết đi cho tội lỗi như dân thành Ninivê mặc áo nhặm, ăn năn sám hối bỏ tro lên đầu.

Chết đi cho ý riêng như Đức Giêsu trước biến cố tử nạn: “Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cất chén này đi khỏi con, nhưng đừng theo ý con một vâng theo ý Cha.”

Thế nhưng đâu là ý Chúa để ta vâng phục? Ý Chúa được chứa đựng trong Thánh Kinh, Thánh Truyền và Giáo Huấn của Hội Thánh.

Thánh Kinh là lời Chúa nói, được ghi chép dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

Thánh Truyền là lời Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần uỷ thác cho các Tông Đồ, được những kẻ kế vị các ngài lưu lại toàn vẹn trong Giáo Hội.

Giáo Huấn của Giáo Hội là những giải thích, cắt nghĩa, trình bày kho tàng mạc khải lời Chúa cách trung thực hay là những truyền dạy về chân lý đức tin và phong hoá mà ta phải tin nhận và thực hành trong đời sống.

Ngoài ra, ta cũng còn có thể tìm thấy ý Chúa qua những dấu chỉ thăng trầm của thời đại, qua những biến cố vui buồn của đời sống cá nhân, gia đình và xã hội.

Muốn nhận ra được ý Chúa giữa dòng đời ngược xuôi, ta cần phải biết thinh lặng và cầu nguyện.

Mùa Chay là thời gian rất thích hợp cho những ai yêu mến sự thinh lặng và cầu nguyện, ăn chay và làm việc lành phúc đức.

Nếu Mùa Chay năm nay, ta cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái theo tinh thần của Đức Giêsu đã dạy trong ngày lễ Tro và theo Sứ điệp Mùa Chay của Đức Giáo Hoàng cũng như theo Thư chung Mùa Chay của Bề Trên giáo phận, Bề Trên cộng đoàn là ta đang thực hành lời Đức Chúa Cha giới thiệu và mời gọi: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”.

Ta vâng nghe lời Đức Giêsu và giáo huấn của Giáo Hội như thế! Chắc chắn Mùa Chay sẽ làm biến đổi cuộc đời ta, gia đình ta, xứ đạo ta, và quê hương ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết vâng nghe lời Chúa và Giáo Hội trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Tham khảo thêm

SUY NIỆM NGÀY LỄ

Lên đầu trang