Audio – Bài giảng Chúa nhật II Mùa Vọng A – Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính Toà trong Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Vọng Năm A.

 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top