Audio – Đầu năm đi lễ cầu xin cái gì? – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

17340 khai xuan 16

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng trong Thánh lễ đầu Xuân Canh Tý tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội với sự hiện diện của anh chị em trong Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 08-02-2020.

 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top