Các bài hát mẫu Thánh vịnh đáp ca dịp lễ Giáng Sinh

thánh vịnh đáp ca kim long

Ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội kính gửi các ca viên tại các giáo xứ, giáo họ bản hát mẫu Thánh vịnh đáp ca trong Thánh lễ. Các thánh vịnh này do Linh mục Phê-rô Nguyễn Kim Long sáng tác nhạc.

Lễ Đêm Giáng Sinh

Tải về bản nhạc tại đây

Thánh lễ Rạng Đông

tải về bản nhạc tại đây

Lễ Giáng Sinh ban ngày

tải về bản nhạc tại đây

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top