Giải nghĩa Thánh vịnh 117 – Chúa nhật II Phục sinh – Năm C

THÁNH VỊNH 117

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – NĂM C

Bối cảnh và Ý nghĩa

Trong Chúa Nhật Phục Sinh chúng ta đã cùng nhau cầu nguyện với Thánh vịnh 117 (118) với tâm tình tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Người thực hiện cho nhà vua và toàn thể muôn dân. Hôm nay chúng ta trở lại với Thánh vịnh này cùng một tâm tình tạ ơn lòng thương xót của Chúa. Bài ca Tạ ơn này được hoà tấu bởi nhà vua, các tư tế và dân chúng sau cuộc chiến thắng khải hoàn. Bài ca này gợi cho chúng ta bối cảnh của một đoàn rước, một dân tộc đang tiến về Đền thờ để tạ ơn Chúa. Đi đầu đoàn rước là nhà vua và con cái nhà Ít-ra-en, rồi đến các tư tế nhà A-ha-ron và sau cùng là toàn thể những người kính sợ Chúa. Khi đoàn rước tiến tới cửa Đền thờ, một tư tế cất lời mời gọi từng nhóm một trong đám rước dâng lời tạ ơn Chúa:

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (cc. 1-4).

Điệp khúc “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” diễn tả lòng tín trung của Chúa đối với giao ước Người đã lập với nhà Ít-ra-en. Ngay cả nhiều lần Ít-ra-en bất trung với Chúa, nhưng Người luôn tín trung vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

Lòng tín trung của Chúa khiến nhà vua chiến thắng. Thế nên, nhà vua, giờ đây, nhớ lại khi ông bước vào cuộc chiến chống lại đối phương. Trong cuộc chiến đấu ấy, Thiên Chúa đã cứu ông khỏi tay kẻ thù. Chẳng có kẻ thù nào có thể chống lại Thiên Chúa. Với sự tin tưởng tuyệt đối vào danh Thiên Chúa, nhà vua đã trừ diệt quân thù.

Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.
Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân:
“Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao,
tay hữu Chúa đã ra oai thần lực” (cc. 14-16).

Những lời này nhắc nhớ chúng ta tới Bài ca của Môsê sau khi chiến thắng quân đội của Pha-ra-ô ở Biển đỏ. Cuộc chiến thắng của nhà vua là sự nối tiếp cuộc chiến thắng của Xuất hành. Xưa Chúa đã ban cho Mô-sê và con cái nhà Ít-ra-en chiến thắng, thì giờ đây, một lần nữa, Chúa lại hành động vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

Sau chiến thắng, nhà vua tiến vào Đên thờ để tạ ơn Chúa: Xin mở cửa công chính cho tôi để tôi vào tạ ơn Đức Chúa (c. 19). Cùng với nhà vua, dân chúng tiến vào cửa Đền thờ với lời cầu xin phúc lành của Chúa:

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ, lạy Chúa,
xin thương giúp thành công (c. 25).

Các tư tế từ trong Đền thờ chúc lành cho họ với những lời sau:

Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.
Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em (c. 26).

Sau lời chúc lành, các tư tế mời gọi cộng đoàn tiến vào Đền thờ:

Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta.
Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ” (c. 27).

Thánh vịnh khép lại với lời cảm tạ, tôn vinh cùng với lời mời gọi:

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (c. 29).

Truyền thống cầu nguyện

Trong truyền thống cầu nguyện, vào thời xưa, các tư tế dùng Thánh vịnh 117 để đón tiếp những khách hành hương vào Đền thờ, nhưng sau này đã trở thành lời diễn đạt niềm hy vọng Thiên sai: “Chúc tụng Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến” (Tv 117, 26; Lc 19,38). Khách hành hương nhận ra Đức Giêsu là Đấng mọi người mong đợi, Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Giáo hội trước phần Kinh nguyện Thánh Thể, đã hát lời Thánh vịnh mà người ta trào đón Đức Giêsu khi Người vào Thành Thánh. Giáo hội chào đón Đức Giêsu như vị Vua, Đấng xuất phát từ Thiên Chúa, nhân danh Thiên Chúa, đã đi đến giữa chúng ta.

Hôm nay, khi chúng ta cầu nguyện Thánh vịnh này với Đức Kitô, chúng ta cầu nguyện với Người sau chiến thắng phục sinh. Cuộc phục sinh khải hoàn của Đức Kitô kiện toàn lời tiên báo của Thánh vịnh. Tất cả những hình phạt mà Đức Giêsu phải chị là vì tội lỗi chúng ta và vì ơn cứu độ của chúng ta. Cửa trời được rộng mở để đón Đức Kitô Phục Sinh.

Hôm nay, Đức Kitô Phục Sinh, vị Thượng Tế đích thực, tiên vào cung cực thánh là Đền Thờ Thiên Quốc. Chính Người đã mở cửa Thành Thánh Giêsusalem Thiên Quốc cho chúng ta và Người đang chào đón chúng ta. Như tác giả thư Hípri khẳng định: “Chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả như thế ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời” (Hr 8,1). Vì thế, hôm nay, “chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn” (Hr 10,22). Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Đức Kitô Phục Sinh ban phúc lành và bình an từ trời cao cho Chúng ta: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (c. 29).

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top