THÁNH VỊNH 90

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – NĂM C

1. Bối cảnh

Trong số 150 thánh vịnh có một số thánh vịnh được sử dụng như bài ca nhập lễ. Chúng diễn tả một đoàn người tín hữu đang tiến vào Đền thờ. Khi đoàn rước tiến vào cửa Đền thờ, thì tại đây diễn ra một cuộc đối thoại giữa các tư tế và những người tín hữu. Qua cuộc đối thoại này những người tín hữu đón nhận phúc lành mà Chúa hứa ban cho những ai đến tôn thờ Người. Thánh vịnh 90 mà chúng ta vừa nghe khúc dạo đầu là một cuộc đối thoại giữa tư tế và những người tín hữu đang tiến vào Đền thờ. Toàn bộ Thánh vịnh nói về sự quan phòng chở che của Chúa đối với người tín hữu. Thế nên, Thánh vịnh này có thể được kể vào trong số các thánh vịnh Cậy trông.

2. Bố cục

Thánh vịnh 90 gồm 16 câu và có thể được chia thành 3 phần:

– Phần I: lời kêu gọi tin tưởng vào Chúa (cc. 1-2)

– Phần II: sự che chở của Chúa đối với người tín hữu (cc. 3-13)

– Phần III: Lời sấm của Chúa (cc. 14-16)

3. Ý nghĩa

Vịnh gia khởi đi với lời mời gọi tin tưởng vào Chúa. Đối với ông, Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng Toàn Năng, và là Đức Chúa. Vịnh gia phác hoạ Thiên Chúa như một bóng cây ẩn náu và đồn luỹ chở che.

Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,

là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.” (Tv 90,2)

Chúa bảo vệ người công chính khỏi mọi thứ gian nguy: kẻ thù, ôn dịch, chiến tranh, thú dữ. Chúa sai các thiên thần hướng dẫn và bảo vệ người tín hữu trên đường lữ hành, như đối với dân Ít-ra-en:

Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà,
bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường,
và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng
cho bạn khỏi vấp chân vào đá.
Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,
đạp nát đầu sư tử khủng long. (Tv 90,10-13)

Đây là trọng tâm của mầu nhiệm mà Thánh vịnh nói đến. Những lời này chính Satan đã trích dẫn khi nó đưa Chúa Giêsu đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc đền thờ để cám dỗ Người gieo mình xuống. Nhưng đối lại, Chúa Giêsu tuyệt đối tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa Cha. Người đã chiến thắng sự cám dỗ của Satan.

Quả vậy, đối với những ai gắn bó với Chúa và nhận biết danh Người thì Người sẽ ở bên, cứu thoát, và ban ơn. Thế nên, trong những thử thách và đau khổ của cuộc sống nhân sinh, chúng ta hãy nói với Chúa: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài” (c. 2), và Người sẽ nói với chúng ta: “Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì” (c. 14).

4. Đời sống cầu nguyện

Thánh vịnh này, được hoà tấu trong ngày Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C hôm nay, dẫn chúng ta vào sa mạc cuộc đời cùng với Đức Giêsu, sa mạc của thử thách và cám dỗ, nhưng cũng là sa mạc của sự thanh luyện và gặp gỡ thần linh với Chúa Cha. Chính cuộc gặp gỡ thần linh này giúp ta cảm nghiệm cuộc vượt qua, cuộc chiến thắng của Đức Giêsu trước những cám dỗ từ phía Satan. Vì thế, noi gương Vịnh gia xưa, và đặc biệt, sống như Đức Giêsu sống, chúng ta hãy đặt tất cả niềm tín thác và hy vọng của mình nơi Chúa Cha. Dầu trong mọi hoàn cảnh khốn cùng, những lúc xem ra như thể Thiên Chúa vắng mặt, và cả trong sự thinh lặng của Thiên Chúa nơi sa mạc cuộc đời, chúng ta vẫn có thể khẩn cầu và thưa với Chúa răng:

Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.” (Tv 90, 2)

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Bài hát cộng đồng

những hướng dẫn khác

Nhạc Lý

nhạc kèn

Tài liệu tham khảo

giới thiệu bài hát mới

giải nghĩa thánh vịnh

Scroll to Top