Giải nghĩa Thánh vịnh 95 – Chúa nhật II thường niên – Năm C

THÁNH VỊNH 95

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM C

BỐI CẢNH

Để có thể hiểu được Thánh vịnh 95 mà chúng ta vừa nghe đoạn dạo đầu, ta cần nối kết với biến cố được ghi trong sách 1 Sử biên niên khi vua Đa-vít cắt đặt một số thầy Lê-vi túc trực trước Hòm Bia của Đức Chúa để ngợi khen, tôn vinh và ca tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en: đứng đầu là A-xáp, thứ đến là Dơ-khác-gia, rồi Út-di-ên, Sơ-mi-ra-mốt, Giơ-khi-ên, Mát-tít-gia, Ê-li-áp, Bơ-na-gia-hu, Ô-vết Ê-đôm, Giơ-y-ên; họ sử dụng các nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, còn ông A-xáp thì khua não bạt, trong khi các tư tế Bơ-na-gia-hu và Gia-kha-di-ên không ngưng tiếng kèn trước Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa. Hôm ấy, lần đầu tiên, vua Đa-vít trao cho ông A-xáp và anh em ông nhiệm vụ ngợi khen Đức Chúa (1 Sbn 16, 4-7). Thánh vịnh 95 là một phần trong trường ca ngợi khen ấy (x. 1 Sb 16,23-33). Hôm nay, một lần nữa Thánh vịnh này đặt chúng ta vào trong cộng đoàn những người thờ phượng đang hiện diện trong thánh điện, những người đến từ khắp các gia đình nhân loại trên trái đất và họ đang phủ phục, tôn thờ và tán tụng vương quyền của Thiên Chúa.

BỐ CỤC

Thánh vịnh 95 gồm 13 câu được chia thành 3 phần:

  • Phần khởi đầu (cc. 1-6) là lời mời gọi hãy ca ngợi và tường thuật sự vĩ đại của Thiên Chúa “uy phong rực rỡ, trong thánh điện”.
  • Phần hai (cc. 7-10) là lời mời gọi mọi gia đình trên trần gian hãy tán tụng Thiên Chúa.
  • Phần kết (cc. 11-13) là lời mời gọi tất cả tạo dựng hãy vui mừng trước tôn nhan Chúa “vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của Người” (c.13).

Ý NGHĨA

Thánh vịnh khởi đi với lời mời gọi tán tụng Thiên Chúa, đầy hân hoan và vui mừng. Nó mở ra ngay trước mắt chúng ta một vũ trụ bao la được đong đầy với tiếng ca tiếng hát: “Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!” (c. 1). Bài ca mới này không chỉ là bài ca của Israel mà là của toàn thể địa cầu, của mọi dân mọi nước. Nó là lời tường thuật công trình cứu độ của Thiên Chúa ngày lại ngày. Lời tường thật cũng mang tính hoàn vũ. Cộng đoàn đức tin được mời gọi “kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người” (cc. 2-3).

Sau lời mời gọi, Vịnh gia đưa ra lý do dẫn đến việc tán tụng. Thiên Chúa thật là vĩ đại trên tất cả các thần. Tất cả các thần khác là ngẫu tượng vì chỉ duy Đức Chúa là Đấng Tạo Hoá. Điều này khiến cộng đoàn cầu nguyện phải thốt lên rằng: “Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao. Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ, trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng” (cc. 4- 6).

Thứ đến, Vịnh gia mời gọi muôn dân nước hãy tán tụng Chúa vì, Chúa là Vua hiển trị, là Đấng xét xử muôn nước (c. 10). Người ngự đến xét xử trần gian (c. 13). Muôn dân hãy tiến đến với Thiên Chúa để tán tụng và dâng lễ vật.

Cuối cùng, toàn thể tạo dựng tạo thành một bản hợp xướng ca ngợi Thiên Chúa. Vương triều của Thiên Chúa vượt qua bình diện của con người. Toàn thể trái đất dâng lời tán tụng đầy vui mừng.

TRUYỀN THỐNG VÀ ÁP DỤNG

Các Giáo phụ áp dùng Thánh vịnh 95 để diễn tả cuộc hiển linh của Thiên Chúa được biểu lộ một cách tỏ tường qua biến cố Nhập thể và Khổ nạn. Thánh Grêgôriô thành Nazianzus giải thích  Thánh vịnh 95 dưới ánh sáng Ngôi Lời Nhập Thể như sau: Đức Kitô đã sinh ra: hãy tôn vinh Người. Đức Kitô đến từ trời: hãy ra gặp Người. Đức Kitô hiện diện ở trần gian: hãy vui mừng, “hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!” (c. 1). Hơn thế nữa, Đức Kitô trở nên cây của sự sống mới. Nhờ cái chết của Người trên cây thập giá chúng ta đón nhận sự sống mới. Trong Bí tích Thánh Thể hôm nay, Người tiếp tục trao ban chính mình cho chúng ta.

Các ca viên hôm nay, như Vịnh gia xưa, đứng giữa cộng đoàn đức tin cất lên lời mời gọi tán tụng Chúa với một tâm tình phấn khởi vui mừng. Để rồi từ trong sâu thẳm tâm hồn những người Kitô hữu vang lên lời ca hoà với toàn thể địa cầu làm nên một bản hợp xướng tán tụng vương quyền của Chúa. Vậy, chúng ta hãy hoà cùng toan thể địa cầu mà tấu lên một bài ca mới.

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top