Thánh vịnh 103 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Giải nghĩa và hát mẫu

Là một trong số những “Bài ca Tạo dựng,” được hình thành dưới nhãn quan của trình thuật tạo dựng trong chương 1 của sách Sáng thế, Thánh vịnh 103 phác hoạ hình ảnh vĩ đại của Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo và gìn giữ vũ trụ.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Thánh Vịnh 103 (104)
103,1.24.29-30. 31.34

Là một trong số những “Bài ca Tạo dựng,” được hình thành dưới nhãn quan của trình thuật tạo dựng trong chương 1 của sách Sáng thế, Thánh vịnh 103 phác hoạ hình ảnh vĩ đại của Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo và gìn giữ vũ trụ.

Thánh vịnh 103 (104) cùng với Thánh vịnh 102 (103) có thể được xem cặp ca song sinh. Nếu Thánh vịnh 102 ngợi khen Thiên Chúa, Đấng yêu thương và tốt lành, thì Thánh vịnh 103 ca tụng Thiên Chúa, Đấng vĩ đại và uy linh cao cả. Cả hai bài ca đều bắt đầu với lời mời gọi từ sâu thẳm tâm hồn mình đến chúc tụng Thiên Chúa: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

Bố cục của Thành vịnh 103 gồm ba phần:

1. Phần khai đề (1a): Mở ra với lời kêu gọi từ trong sâu thăm tâm hồn mình: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!”

2. Phần thân (1b-35b): Diễn tả mối tương quan giữa Thiên Chúa và công trình sáng tạo. Công trình sáng tạo của Thiên Chúa được vịnh gia quang diễn trong 5 khổ thơ.

khổ I (1b-4): Thiên Chúa và các tầng trời

khổ II (5-10): Thiên Chúa và nước

khổ III (11-23): Thiên Chúa và trật tự hài hoà của vũ trụ

khổ IV (24-30): Thiên Chúa và thiên hình vạn trạng của tạo dựng

khổ V (31-35b): Vinh quang của Thiên Chúa

3. phần kết (35c = 1a): Khép lại với lời kêu mời chúc tụng Thiên Chúa tương tự như câu khai đề.

Tác giả của Thánh vịnh 103 nhấn mạnh vai trò của Thần Khí Sáng Tạo trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa: “Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này” (c. 30). Thần Khí chính là Đấng ban sự sống và cũng là Đấng có thể cất đi sự sống. Không có một tạo vật nào có thể tồn tại mà không cần đến Thần Khí. Với sự hiện diện của Thần Khí, sự phục hồi sinh khí của kẻ đã chết được bắt đầu. Thần Khí không chỉ hiện diện trong biến cố tạo dựng mà còn cả trong công trình tái tạo và phục sinh.

Thánh vịnh 103, được ca vang trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, diễn tả niềm vui sâu thẳm của của toàn thể Giáo Hội cũng như mỗi người tín hữu, những người được Thiên Chúa ban sinh khí và được tái tạo trong Thần Khí: “Veni, Creator Spiritus” – “Lạy Thần Khí Sáng Tạo, xin ngự đến”.

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top