Thánh vịnh 32 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Giải nghĩa và Hát mẫu

Thiên Chúa không có lý do nào khác để tạo dựng, ngoài tình yêu và sự tốt lành của Ngài. Thánh vịnh 32 (33) là một bài ca ngợi khen tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Bài ca này dẫn chúng ta trở lại trang đầu tiên của sách Sáng thế: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng trời đất” (St 1,1). Thiên Chúa không chỉ tạo dựng vũ trụ, Ngài còn sắp đặt, gìn giữ và điều khiển tất cả những gì được tạo dựng một cách hoàn hảo nhờ Lời và Thần Khí của Ngài.

LỄ CHÚA BA NGÔI
Thánh Vịnh 32 (33)
33,4-5.6.9.8-19.20.22

Thiên Chúa không có lý do nào khác để tạo dựng, ngoài tình yêu và sự tốt lành của Ngài. Thánh vịnh 33 (32) là một bài ca ngợi khen tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Bài ca này dẫn chúng ta trở lại trang đầu tiên của sách Sáng thế: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng trời đất” (St 1,1). Thiên Chúa không chỉ tạo dựng vũ trụ, Ngài còn sắp đặt, gìn giữ và điều khiển tất cả những gì được tạo dựng một cách hoàn hảo nhờ Lời và Thần Khí của Ngài.

Thánh vịnh 32 có thể được chia thành 3 phần:

  1. Nhập đề từ câu 1-5 là Lời kêu mời tới việc tán tụng
  2. Phần chính từ câu 6 -19 được chia thành 3 khổ:
    1. Khổ I từ câu 6-9 là Lời và Thần Khí sáng tạo
    1. Khổ II từ câu 10-15 là Lời quan phòng trong lịch sử
    1. Khổ III từ câu 16-19 là Lời quan phòng lịch sử và vũ trụ
  3. Phần kết từ câu 20-22 là lời cầu nguyện được đổi mới với tràn trề tin tưởng và hy vọng vào Danh Thánh Thiên Chúa.

Thánh vịnh 32, được ca lên trong ngày Lễ Chúa Ba Ngôi, trước tiên, quảng diễn cho chúng ta thấy hành động tạo dựng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là một với hành động tạo dựng của Chúa Cha: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” (Tv 32,6). Thiên Chúa là Cha, là Đấng Tạo Hoá, là Tác Giả, là Đấng làm nên mọi sự nhờ Lời và Thần Khí từ miệng Ngài. Bởi vậy, tạo dựng là công trình chung của Ba Ngôi Chí Thánh.

Thánh vịnh 32, được toàn thể Giáo Hội ca lên trong ngày Lễ Chúa Ba Ngôi, diễn tả niềm vui và bình an mà Lời và Thần Khí sáng tạo tặng ban cho chúng ta, niềm vui và bình an của những người được Chúa chọn và những người đặt trọn vẹn niềm tin tường vào Danh Thiên Chúa.

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top