Thánh vịnh 33 – Chúa nhật XIX thường niên B – Giải nghĩa và hát mẫu

Giải nghĩa Thánh Vịnh 77 tuần 18

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B

Thánh Vịnh 33

Bối cảnh và Ý nghĩa

Thánh vịnh 33 được kể vào số các Thánh vịnh tạ ơn. Đây cũng là một Thánh vịnh hỗn hợp theo mẫu tự.

Thánh vịnh 33 do vịnh gia Đa-vít sáng tác trong bối cảnh khi ông chạy trốn khỏi sự săn lùng của vua Sa-un (x. 1 Sam 21,10-22,1). Khi nghe tin Đa-vít trốn thoát vào hang A-đu-lam, toàn thể gia đình, các anh cùng với cha của ông và những người theo ông đã xuống đó với ông. Trước sự hiện diện đầy cảm xúc của toàn thể gia đình, Đa-vít đã tấu lên Thánh vịnh này để tạ ơn Chúa.

Toàn bộ nội dung của Thánh vịnh 33 quảng diễn niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Chính trong sự tín thác vào Thiên Chúa mà người khấn cầu tìm thấy sự bình an và niềm vui. “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!” (c. 9). Đa-vít cũng thể hiện mình là một người lãnh đạo, một người cha khôn ngoan: “Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi.” (c.10).

Bố cục

Thánh vịnh 33 bao gồm 3 phần:

  • Phần nhập đề (cc. 2-4) khởi đi với tâm tình chúc tụng và ngợi khen: “Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi” (c. 2).
  • Phần chính được phác họa với những lời tạ ơn (cc. 5-11) vì được Chúa thương giải thoát: “Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn” (c. 7), và những giáo huấn mang đầy văn phong khôn ngoan (cc. 12-22): “Các con ơi, hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa” (c. 12).
  • Phần kết của Thánh vịnh khép lại với lời khẳng định tràn đầy tin tưởng và phó thác: “Chúa cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ” (c. 23).

Truyền thống Phụng vụ

Truyền thống Phụng vụ chia Thánh vịnh 33 thành 3 phần, tương ứng với 3 Chúa Nhật: Chúa Nhât XIX, XX, XXI Thường Niên Năm B.

  • Trong Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B, phần đầu (cc. 2-9) của Thánh vịnh được ca lên với tâm tình ngợi khen và cảm tạ của người nghèo được Chúa thương giải cứu.
  • Trong Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B, phần thứ hai (cc. 10-15) của Thánh vịnh được ca lên với tâm tình của người lãnh đạo, của người cha giáo huấn con cái với những lời lẽ khôn ngoan.
  • Trong Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B, những câu cuối (cc. 16-23) được hát lên với tâm tình tin tưởng và tín thác: “Chúa cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ” (c. 23).

Tải về file nhạc PDF: https://drive.google.com/file/d/1MtdJ…

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top