Thánh vịnh 91 – Chúa nhật XI thường niên B – Giải nghĩa và hát mẫu

Thánh vịnh 91 (92) có tựa đề Bài Thánh Ca cho Ngày Sabath. Đây là bài ca duy nhất trong số 150 thánh vịnh được sáng tác dành riêng cho ngày Sabath. Thánh vịnh này là một Lời kinh Tạ ơn của người công chính. Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng chính trực công minh. Ngài đã đánh bại tất cả các địch thù. Phường gian ác bị diệt trừ vĩnh viễn. Còn người công chính thì được Ngài cho vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, được trồng nơi nhà Chúa, luôn sinh hoa kết trái và cành lá xanh rờn (x. Tv 91,13-15).

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM B
Tv 91, 2-3.13-14.15-16

Bối cảnh và Ý nghĩa

Thánh vịnh 91 (92) có tựa đề Bài Thánh Ca cho Ngày Sabath. Đây là bài ca duy nhất trong số 150 thánh vịnh được sáng tác dành riêng cho ngày Sabath. Thánh vịnh này là một Lời kinh Tạ ơn của người công chính. Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng chính trực công minh. Ngài đã đánh bại tất cả các địch thù. Phường gian ác bị diệt trừ vĩnh viễn. Còn người công chính thì được Ngài cho vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, được trồng nơi nhà Chúa, luôn sinh hoa kết trái và cành lá xanh rờn (x. Tv 91,13-15).

Bố cục

Thánh vịnh 91 gồm 15 câu và có thể được chia thành 3 phần:

  • Phần I (c. 2 – 4): Khởi đi với lời mời gọi và lý do để ngợi khen và cảm tạ Chúa. Mọi người được mời gọi đến để tạ ơn Chúa, hát khen danh Ngài và loan báo cho nhau tình thương của Ngài.
  • Phần II (c. 5 – 12): Kể lại những chiến công của Thiên Chúa trên phường gian ác và những kẻ địch thù. Phần này phác họa hai hình ảnh đối lập. Một bên là Thiên Chúa với tư tưởng thâm thuý, còn một bên là con người với tất cả sự khờ dại và ngu si; họ chẳng hiểu biết công trình vĩ đại của Thiên Chúa.
  • Phần III (c. 13 – 16): Trình bày một cuộc sống phồn vinh do bởi sự chăm sóc ân cần của Thiên Chúa. Thánh vịnh 91 kết thúc với một niềm vui hoà với một tâm tình tín thác của người công chính vào Chúa.

Nhìn vào bố cục của Thánh vịnh, chúng ta thấy có một diễn tiến hết sức là tuyệt vời: khởi đi từ lời mời gọi -> rồi đến lời ngợi khen ->  tiếp đến diễn tả hành động của Chúa trên toàn thể dân Ngài -> và kết thúc với một cuộc sống phồn thịnh, an bình, và tràn đầy niềm vui vì được Chúa chăm sóc và giữ gìn.

Truyền thống

Trong truyền thống của người Do-thái, Thánh vịnh 91 (92) được hát trong nghi lễ của ngày Sabath, ngày mà mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người được phục hồi. Trong ngày Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B hôm nay, Thánh vịnh 91 được vang lên trong cộng đoàn những người Kitô hữu như một trường ca tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã cho chúng ta được tái sinh trong Đức Kitô. Nơi Đức Kitô chúng ta được giao hoà với Chúa Cha, được tham dự vào sự sống trường tồn của Thiên Chúa. Được kín múc nguồn nhựa sống thần thiêng và vĩnh cửu ấy, chúng ta có thể ngẩng đầu thật hiên ngang, vươn lớn tựa cây dừa tươi tốt được trồng nơi nhà Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy loan truyền cho nhau rằng:

Chúa thực là ngay thẳng,
là núi đá cho tôi ẩn náu,
nơi Người chẳng có chút bất công”.
(Tv 91,16)

Lm. Antôn Nguyễn Văn Phú

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top