Con Chiên Thiên Chúa – Suy niệm Chúa nhật II thường niên A

857117agneau-de-dieu-jpg
857117agneau-de-dieu-jpg

Sứ vụ của Chúa Giêsu là cứu thế, là giải thoát con người khỏi quyền lực của sự chết do tội lỗi, đã được tiên tri Isaia loan báo: “Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta, để ngươi mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm”. (Isaia 49,6-7)

Sứ vụ ấy được Chúa Cha long trọng giới thiệu cho nhân loại khi Chúa Giêsu chịu phép rửa trên sông Giodan, rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng” (Mt 3,17).

Còn Ông Gioan, hôm nay giới thiệu: ” Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1.29).

Chúa Giêsu Kitô, Ngài là Con Thiên Chúa thật, làm con người thật mà! Sao lại là Con Chiên? Câu nói của ông Gioan hàm chứa cả một kho tàng mạc khải về Con Thiên Chúa trong suốt dọc dài lịch sử cứu độ.

Chú chiên non của Abel trên lò than hồng là của lễ thay cho lòng tin kính Thiên Chúa, được Thiên Chúa chấp nhận. “Abel dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng” (St 4,4). Những chú chiên non, béo, tốt trong cuộc vượt qua, chịu sát tế lấy máu bôi trên cửa, như dấu chỉ cuộc vượt qua để được cứu sống (x. Xh 12,2-7)

Vì thế, Ông Gioan được linh hứng giới thiệu sứ vụ của Chúa Giêsu, Đấng xóa tội trần gian mang thân phận của một con chiên – Con Chiên tinh tuyền, con chiên hiền lành và khiêm nhượng, con chiên chịu sát tế để làm của lễ đền thay tội lỗi nhân loại như các tiên báo trong cựu ước đã nói về Ngài.

Con chiên tinh tuyền

Nếu con chiên của thời sáng thế và xuất hành được chọn để tiến dâng đẹp lòng Thiên Chúa phải là con chiên tinh tuyền không tỳ vết, thì con chiên của Tân Ước chính là đứa “con đẹp lòng Cha mọi đàng”, Đức Giêsu, Con Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, vô cùng tinh tuyền, không vướng tội phàm, vô tì tích. Thánh Phaolô dạy: “Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích là Đức Kitô” ( 1 Pr 1,19).

“Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa Hằng Sống” ( Dt 9,14).

Con chiên hiền lành khiêm nhượng

Hiền lành là bản chất của con chiên. Hiền lành và khiêm nhượng là sự thánh thiện của Con Thiên Chúa. Nơi Ngài không có sự dữ, chỉ có đức hiền hòa. Nơi Ngài không có gian tà, chỉ có sự ngay lành chính trực. Nơi Ngài không có lòng kiêu căng, chỉ có đức khiêm nhường tuyệt đối. Trong những lời dạy của Chúa Giêsu, có những điều Chúa dạy chúng ta làm “hãy yêu thương nhau”, ‘hãy từ bỏ…”, chỉ có một điều duy nhất bảo chúng ta hãy học nơi Ngài: “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11,29)

Con Chiên chịu sát tế, chịu Tử Vì Đạo

“Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53,7)

“Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau: “Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa!” (Gr 11,19)

Không sai tí nào! Như thân phận con chiên hiền lành bị đem đi giết, Chúa Giêsu đã chịu sát tế trên thập giá để đền thay tội lỗi chúng ta. Máu Chúa Giêsu đổ ra, là máu Con Chiên Tế Lễ trong cuộc sáng tạo mới, máu của Con Chiên Vượt qua mới, máu của Con Chiên của Thiên Chúa và máu có giá trị cứu rỗi ” Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là Máu Thầy, Máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội” ( Mt 26,28).

Qua trang Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan lại giới thiệu Chúa Giêsu cho mỗi chúng ta một lần nữa rằng “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”.

Chúng ta vẫn thường được giới thiệu trong mỗi thánh lễ “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa” ” và vẫn kêu lên “Agnus Dei…” “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con… Xin ban bình an cho chúng con”. Nhưng, hôm nay, là cơ hội tái thiết định nơi mỗi tâm hồn một niềm tin tưởng, một niềm vui hạnh phúc, và bình an đích thực nơi Đức Giêsu, con Chiên Thiên Chúa, và cụ thể nhất là rước lấy Thịt Máu Con Chiên Thiên Chúa vào trong tâm hồn mình cách xứng đáng. Vì ân sủng và bình an của chúng ta hôm nay là được hưởng ơn cứu chuộc nhờ máu Con Chiên như thánh Phaolô nguyện xin: “Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an” (1 Cr 1,3).

Nhờ sống bằng sức sống của Con Chiên Thiên Chúa, nơi Tiệc Thánh Thể, mà chúng ta có hy vọng: nên tinh tuyền, trong sạch, không vương tỳ ố trong Chúa Giêsu, nên hiền lành khiêm nhượng theo gương Chúa Giêsu, và bằng lòng chịu sát tế đời mình nên của lễ đền tội cho mình và cho nhiều người.

Thân phận con chiên tinh tuyền, hiền lành bị đem đi giết, bị sát tế trong thời đại hôm nay đang sống động trong toàn Giáo Hội. Có thể nói hình ảnh ấy rất cụ thể tại Việt Nam nơi những giám mục dám mục nát vì đoàn chiên, nơi những linh mục hết mình vì sự sống còn của đoàn chiên, và cả nơi những con chiên ngoan đạo đang hiền lành khiêm nhượng một lòng một dạ tuân theo chỉ thị của các đấng bản quyền.

Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi một số ít con chiên không tinh tuyền vì nhiễm đủ loại bệnh xã hội trần tục: danh vọng, quyền bính, lạc thú, dẫn đến cách sống không Kitô, mất hiền hòa, thiếu đạo đức, chẳng ngay lành, gây gương mù gương xấu và cuối cùng là không chịu sát tế mình đi cho phần rỗi các linh hồn. Một số giáo dân thời nay buông xuôi, nguội lạnh, giữ đạo cho qua ngày, không siêng năng đi lễ, xưng tội, rước lễ một phần là vì họ không muốn nghe, không muốn thấy những con chiên đầy tội lỗi, không chấp nhận tử vì đạo mà lại rao giảng về Con Chiên Vô Tội, về Con Chiên Thiên Chúa, về Đấng Xóa Tội trần gian.

Mỗi tín hữu chúng ta trong vai trò làm cha mẹ, con cái, làm tông đồ trong các hội đoàn, làm tông đồ trong cuộc sống đời thường… có lẽ phải tĩnh lặng tâm hồn giây lát để hỏi lại lòng mình rằng: “Có thể nào ta tiếp tục rao giảng về Đấng vô tội trong khi ta mãi ở lì trong tình trạng tội lỗi được sao?” “Có thể nào chúng ta long trọng tôn vinh các thánh Tử Đạo, mà không từ bỏ mình và chấp nhận hy sinh tử vì đạo từng giây phút được sao?”

Vì thế, cần nghiêm túc đặt lại vấn đề: Sứ mệnh của Giáo Hội, của mỗi tín hữu là tiếp tục giới thiệu “Con Chiên Thiên Chúa-Đấng xóa tội trần gian” cho mọi người. Nhưng để lời chứng ấy là chứng thật, chắc hẳn mỗi chứng nhân, không kể là thành phần nào trong giáo hội, cũng phải mặc lấy tinh thần của Con Chiên Thiên Chúa, của Đức Giêsu Kitô, trong đời sống của mình: “Tinh tuyền, hiền lành khiêm nhượng, chịu sát tế, chịu tử đạo”.

Thánh Gioan Tiền Hô phải là gương mẫu đời sống chứng nhân cho chúng ta. Ngài có cuộc sống tinh tuyền. Ngài hiền lành khiêm nhượng để Chúa Giêsu lớn lên. Ngài rất ngay thẳng lên án sự gian tà. Và cuối cùng Ngài bằng lòng chịu tử đạo vì bênh vực cho công lý của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn vinh và tri ân Chúa là Con Chiên Tinh Tuyền, Hiền Lành, Khiêm Nhượng và là Con Chiên Thiên Chúa Chịu Sát Tế để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con quí trọng và mặc lấy sự tinh tuyền, lòng hiền lành khiêm nhượng của Chúa, để mỗi ngày chúng con bằng lòng tế lễ toàn thân chúng con cho Thiên Chúa vì phần rỗi của chúng con và của mọi người. A men.

13-01-2011

PM. Cao Huy Hoàng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top