Lời này chói tai quá – Suy niệm Chúa nhật XXI thường niên B

LỜI NÀY CHÓI TAI QUÁ

Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm B
Ga 6,60-69

“Lời này chói tai quá! Ai mà chịu nổi?” Đó là lời được thốt ra từ miệng lưỡi các môn đệ dành cho Đức Giêsu trước vấn đề Bánh Hằng Sống.

Quả thật, trước diễn từ Bánh Hằng Sống mà Đức Giêsu đã trình bày không phải chỉ có một số đông người Dothái phản đối, nhưng còn có cả một số môn đệ nữa.

Môn đệ là những người đi theo Đức Giêsu, nhận Đức Giêsu làm thày, được Đức Giêsu trực tiếp nuôi nấng, dạy dỗ, chỉ bảo, thế mà lại lên tiếng phản đối thì thật là điều khó chấp nhận và gây nên sự ngỡ ngàng cho người khác.

Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là dù bị người này hay người kia phản đối, Đức Giêsu không bao giờ tìm cách xoa dịu vấn đề. Trái lại Ngài luôn tận dụng cơ hội đó để mạc khải và dẫn đưa người nghe đến một chân lý lớn lao hơn: “Điều đó làm anh em chướng tai, không chấp nhận được ư? Nhưng nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Chính Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thày nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.”

Không ai xử sự với những người chống đối mình như Đức Giêsu và không ai kiên nhẫn giảng giải cặn kẽ cho người nghe về những điều liên quan đến Bánh Hằng Sống bằng Đức Giêsu. Thế nhưng con người có tự do. Nên mặc kệ Đức Giêsu nói gì thì nói, một số các môn đệ rút lui, không còn đi theo Đức Giêsu nữa.

Thấy những kẻ không tin rút lui, không còn theo mình nữa, Đức Giêsu bèn quay sang hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”

Simon-Phêrô, đại diện cho Nhóm Mười Hai, đã tuyên xưng niềm tin và thề trung thành gắn bó với Đức Giêsu: “Bỏ Thày, thì chúng con biết theo ai? Thày mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”

Nhờ sự trung thành và khiêm tốn của Nhóm Mươi Hai và những người kế vị các ngài mà Tin mừng về Đức Giêsu Tử nạn và Phục sinh được rao giảng, Giáo hội hiện diện ở khắp nơi trên địa cầu, những người tin theo Chúa ngày một gia tăng.

Thế nhưng bên cạnh sự trung thành của nhóm nền tảng “Mười Hai” và các đấng kế vị…, thì suốt hai mươi thế kỷ qua, Giáo hội luôn bị chống đối và phản bội. Cũng như Đức Giêsu, Giáo hội bị chống đối và phản bội không phải chỉ bởi những người xa lạ bên ngoài mà còn bởi những người con cái trong gia đình Giáo hội nữa.

Người ta chống phá và xa lìa Giáo hội, chối Chúa và bỏ Đạo vì rất nhiều lý do. Có thể là do những gương mù gương xấu trong Giáo hội…, nhưng phần lớn là người ta ‘lấy bụng mình làm chúa’, không chấp nhận đường lối và giáo lý của Đạo thánh Chúa mà Giáo hội trình bày và rao giảng, để rồi dẫn đến những “cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa… sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm thày, những điều ơ hờ khinh dể cùng những tội ghớm ghê phạm đến chính phép Bí tích mến yêu…v.v.” (Kinh Đền Tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu- Giáo Phận Hà Nội)

Trước sự chống đối và bội phản, Giáo hội noi gương Đức Giêsu luôn cầu nguyện và kiên trì trình bày đạo lý Tin mừng bằng sứ vụ rao giảng và đời sống chứng nhân, để những người chống đối và phản bội nhận ra rằng “Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì.” Mà “Thần khí và sự sống lại chính là lời Chúa”, chứ chẳng phải là lời của người phàm và thế gian.

Bởi thế, ai bỏ Chúa, xa lìa Giáo hội, để chạy chạy theo thế gian, ma quỉ và xác thịt, thì sẽ sớm muộn gì cũng chết vì thế gian, chết vì ma quỉ và xác thịt. Ai bỏ lễ lạy, bỏ đi nhà thờ, bỏ cầu kinh nguyện ngắm, chỉ mải mê làm ăn, tìm kiếm tình- tiền- tài, chơi bời cờ bạc, thì sẽ có ngày chết vì tình tiền, cờ bạc và nghiện hút.

Gia đình nào bê trễ việc giáo dục, nhất là coi thường việc giáo dục tôn giáo và đức tin cho con cái, sớm muộn gì, gia đình đó cũng sinh ra những đứa con bất hiếu, bất nhân và bất nghĩa.

Xã hội nào báng bổ Thiên Chúa và loại trừ tôn giáo là một xã hội ‘xây nền trên cát’ luôn đem đến những bất công bất ổn cho người dân và là mảnh đất màu mỡ cho sự giả dối, tham ô hối lộ và chủ nghĩa ích kỷ cá nhân lộng hành làm băng hoại luân thường đạo lý và xã tắc quốc gia.

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã phán: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Lời Ta là Thần khí và là sự sống.” Xin cho con luôn lắng nghe và thực hành lời Chúa dưới sự tác động của Thần khí Chúa, để con được sống bằng an hạnh phúc đời này và sống vĩnh cửu đời sau. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top