Thánh Thần: Đấng đến sau Chúa Ki-tô Phục Sinh – Lễ Hiện Xuống – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

THÁNH THẦN: ĐẤNG ĐẾN SAU CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Lễ Chúa Thánh Thần A

(Ga 20,19-23)

Chúa Giêsu Phục sinh hôm nay mạc khải cho các môn đệ và cho chúng ta về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần:

Về Chúa Cha: “Như Cha đã sai Thày, Thày cũng sai anh em”.

Về Chúa Thánh Thần: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Như thế, Chúa Cha là Đấng sai Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người được Chúa Cha sai đi. Chúa Thánh Thần là Đấng được Chúa Cha và Chúa Giêsu trao ban cho nhân loại mới, được sinh ra bởi quyền năng của Đấng tử nạn và phục sinh, để dẫn đưa họ vào tất cả sự thật và cùng nhau làm chứng về Đức Giêsu Kitô cho đến tận cùng thế giới (x. Ga 16,26-27).

Từ thuở đời đời, Chúa Thánh Thần đã là Thiên Chúa cùng với Chúa Cha và Chúa Con… Nhưng trong công trình cứu độ nhân loại, Người được Chúa Cha sai đến sau Chúa Con để làm Đấng Bảo Trợ và ở với nhân loại luôn mãi: “Thày sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16).

Quả thật, Chúa Thánh Thần là Đấng đến sau Chúa Giêsu Phục Sinh. Sau thời đại của Chúa Giêsu là thời đại của Chúa Thánh Thần. Thời đại của Chúa Thánh Thần cũng là thời đại của Giáo Hội, thời đại của những con người tiếp nối và chu toàn sứ mệnh của Chúa Giêsu – “Như Cha đã sai Thày, Thày cũng sai anh em” – mà đem Tin mừng cứu độ đến tận cùng trái đất và ban ơn tha thứ cho nhân loại: “Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm lại”.

Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần, thời đại của Giáo Hội, thời đại của người Kitô hữu. Giáo Hội thời các thánh Tông đồ luôn ý thức điều này, nên các ngài luôn sống và làm việc dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đi đâu, nói gì, làm gì hay quyết điều định gì, các ngài đều đi, đều nói, đều làm, đều quyết định theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần: “Bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết điều gì xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi ở đó” (Cv 20, 22-23). “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh” (Cv 15,28-29).

Giáo Hội thời sơ khai là vậy. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Ngày nay Giáo Hội vẫn luôn ý thức vai trò của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội. Tuy nhiên trong lòng Giáo Hội vẫn có rất nhiều người lãng quên Chúa Thánh Thần, thậm chí có người còn chẳng biết chúa Thánh Thấn là Đấng nào, Người có vai trò gì trong đời sống của Hội Thánh và người Ki-tô hữu, nên họ thờ ơ với Người, chẳng bao giờ cầu nguyện với Người.

Không có Chúa Thánh Thần làm sao con người có thể tuyên xưng ‘Đức Giêsu là Chúa’? (1Cr 12,3) Không tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa làm sao con người có thể được cứu độ (x. Ga 17,3)? Không có Chúa Thánh Thần làm sao con người có thể sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ lẫn nhau trong tự do và khác biệt, để xây dựng cộng đoàn và thăng tiến xã hội (x. 1Cr 12,3-7.12-13)?

Nói khác đi: Chúa Thánh Thần là hồn sống của Giáo Hội và người Kitô hữu. Chúng ta phải luôn yêu mến, lắng nghe tiếng nói và làm theo tiếng nói của Người, để làm chứng về Chúa Giêsu Kitô và dựng xây Giáo Hội trong môi trường xã hội hôm nay. Đừng lãnh đạm, thờ ơ với Chúa Thánh Thần!

Ai thờ ơ với Chúa Thánh Thần, thì cũng dửng dưng với Giáo Hội, chẳng mến yêu Giáo Hội và cũng chẳng tha thiết xây dựng Giáo Hội. Không yêu mến và xây dựng Giáo Hội là không tiếp nối và chu toàn sứ mạng sai đi của Chúa Kitô Phục Sinh: “Như Cha đã sai Thày, Thày cũng sai anh em”. Không chu toàn sứ mạng sai đi của Chúa Kitô Phục Sinh là tự huỷ hoại thời đại của mình và tự xoá tên mình trong cuốn sổ hằng sống.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống đầy lòng chúng con, để chúng con sẵn sàng ra đi loan báo tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô cho anh chị em mà chúng con gặp gỡ trên những nẻo đường đời. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top