Ngày 14/02: Thánh Xy-ri-lô, Đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục

Bậc lễ: Nhớ

Màu phụng vụ: Trắng

Tiểu sử: Ngày 14/02: Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và Thánh Mê-tô-đi-ô, giám mục

Ca nhập lễ

Chúa phán: những lời mà Ta đặt vào miệng ngươi, đừng để chúng biến khỏi miệng ngươi, thì lễ vật ngươi đặt trên bàn thờ Ta mới được chấp nhận.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng hai anh em thánh Sy-ri-lô và thánh Mê-tô-đi-ô, để đưa các dân tộc Xi-la-vô-ni-a tới ánh sáng Tin Mừng. Xin mở lòng chúng con đón nhận lời Chúa dạy và biến đổi chúng con thành dân riêng của Chúa luôn đồng tâm nhất trí với nhau, để sống đức tin chân thật và thẳng thắn tuyên xưng. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I:

Phụng vụ Lời Chúa – (theo ngày trong tuần)

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để mừng kính hai anh em thánh Sy-ri-lô và thánh Mê-tô-đi-ô. Ước gì hiến lễ chúng con dâng để tạ ơn Chúa vừa tuyên xưng Chúa uy nghi vinh hiển, vừa đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Con Người đến để phó mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con tìn lại sức mạnh nơi bàn tiệc thánh. Xin giúp chúng con biết noi gương hai thánh Sy-ri-lô và thánh Mê-tô-đi-ô để lại là luôn luôn trung thành phụng sự Chúa và yêu thương phục vụ mọi người mà không hề quản ngại khó khăn. Chúng con cầu xin…

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top