Ngày 02/10: Các Thiên thần hộ thủ

Bậc lễ: Nhớ

Màu phụng vụ: Trắng

Lịch sử ngày lễ: Ngày 02/10: Các thiên thần hộ thủ

Nghe MP3

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Thiên Chúa luôn quan phòng và yêu thương loài người chúng ta một cách rất kỳ diệu. Đức tin dậy rằng: Mỗi người, mỗi cộng đoàn, mỗi địa vị, mỗi bậc sống hay mỗi chức vụ đạo đời đều được Thiên Chúa phái các Đấng Thiên Thần hộ thủ để bảo vệ giữ gìn, hướng dẫn, chỉ bảo và bênh vực trên khắp nẻo đường và dẫn bước bình an.

Tuy nhiên chúng ta thường quên mất sự hiện diện của các Ngài, khiến ta đi sai đường lạc lối! Tuy vậy, các Ngài vẫn luôn yêu thương và hằng nhắc nhở lòng ta, lo làm lành lánh dữ.

Hôm nay mừng lễ kính các Đấng Thiên Thần hộ thủ, và đặc biệt trong những giây phút này, chúng ta xin các Đấng thắp lên trong lòng ta ngọn lửa sốt mến, để sửa lại những lỗi lầm khuyết điểm, hầu xứng đáng được cùng các Ngài cử hành Mầu Nhiệm Thánh.

Ca nhập lễ

Hỡi các Thiên Thần Chúa, hãy chúc tụng Chúa, hãy xướng lên bài ca vãn và suy tôn Chúa muôn đời.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là Ðấng an bài mọi sự cách tuyệt vời. Chúa sai các Thiên thần đến giữ gìn chúng con. Xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực che chở, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Xh 23, 20-23a

“Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Ðây Chúa phán: “Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn ở cẩn thận trước mặt người, hãy nghe lời người, và chớ cả lòng khi dể người: vì người sẽ không tha thứ cho ngươi khi ngươi phạm lỗi, bởi người mang lấy danh Ta trong người. Nếu ngươi nghe lời người, và tuân giữ tất cả những gì Ta truyền dạy, thì Ta sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch ngươi, và Ta sẽ trừng phạt những kẻ uy hiếp ngươi. Thiên thần Ta sẽ đi trước mặt ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

Ðáp: Chúa đã lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường

Xướng: Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao; bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: “Chúa là chiến luỹ nơi con nương náu; lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài”.

Xướng: Vì Chính Người sẽ cứu bạn thoát lưới dò của kẻ bẫy chim, và thoát khỏi quan ôn tác hại. Người sẽ che chở bạn trong bóng cánh của Người, và dưới cánh Người, bạn sẽ nương thân: lòng trung tín của Người là mã giáp và khiên thuẫn.

Xướng: Bạn không còn sợ hãi cảnh kinh dị ban đêm, cũng không còn e ngại mũi tên ban ngày bay tới; không còn sợ quan ôn trong bóng tối lang thang, cũng không còn lo dịch tễ vào buổi trưa sát hại.

Xướng: Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén bảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa đã lệnh cho thiên thần Người săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

Alleluia: Tv 102, 21

Alleluia, alleluia! – Hãy chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 18, 1-5. 10

“Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.

Ðó là lời Chúa

Lời ngyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Các Thiên Thần hộ thủ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Sự hiện diện của các Ngài nói lên sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Các Ngài luôn bảo vệ, gìn giữ và chuyển cầu cho chúng ta, trong tâm tình cảm tạ, chúng ta dâng lời nguyện xin.

1 – “Các Thiên Thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” Xin cho các thành phần trong Hội Thánh biết siêng năng kết hợp với các Thiên Thần mà tham dự phụng vụ sốt sáng.

2 – “Thiên Chúa truyền cho Thiên Sứ giữ gìn hạn trên khắp nẻo đường” Xin cho mọi người trên thế giới biết quan tâm săn sóc và giúp đỡ những người già cả và yếu đau, để họ không cảm thấy cô đơn và thất vọng, theo gương các Thiên Thần.

3 – “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này” Xin cho các dân tộc đang bị nô lệ, phải sống trong cảnh nghèo khổ lầm than được trả lại tự do và sống xứng đáng với nhân phẩm của mình.

4 – Các Thiên Thần Bản Mệnh hằng dẫn chúng ta đi trên con đường phần rỗi mọi nơi mọi lúc – Xin cho mọi người trong Tổng Giáo Phận luôn tỉnh thức, để lắng nghe những tác động của các Ngài mà hoán cải đời sống và đạt đến sự hoàn thiện như Chúa muốn.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân hậu, Chúa đã sai các Thiên Thần bản mệnh đến gìn giữ chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, để càng ngày chúng con càng nhận ra tình yêu bao la của Chúa mà ca tụng ngợi khen Chúa với các Ngài. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng nhân ngày lễ kính các Thiên thần hộ thủ. Xin cho các ngài luôn ở gần chúng con để trông nom gìn giữ, nhờ đó, chúng con sẽ thoát khỏi mọi nguy hiểm dưới thế và mai sau được vui hưởng hạnh phúc trên trời. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng các thiên thần.

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa tôi, trước mặt các Thiên Thần, tôi đàn ca mừng Chúa.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, qua bí tích này, Chúa ban cho chúng con lương thực để chúng con có sức đạt tới sự sống muôn đời. Xin cho các Thiên thần luôn hướng dẫn chúng con trên con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

TRỞ NÊN NHƯ TRẺ NHỎ ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI

Tin Mừng hôm nay đề cập đến những trẻ nhỏ trong một hoàn cảnh đặc biệt. Trẻ em thường hay bắng nhắng, quấy rầy, làm mất thời giờ của người lớn, nên hay bị coi nhẹ. Chúa Giê-su không hài lòng trước sự cản ngăn của các môn đệ mình. Tại sao Chúa Giêsu lại nói: “Vì Nước Trời là của những người giống như trẻ nhỏ” ? Thưa, vì trẻ nhỏ hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi cha mẹ. Chúng vâng lời không cần lý luận tại sao, trẻ nhỏ không so đo tính toán … Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ là nhất, cha mẹ làm gì cũng đúng, nói gì cũng hay, nên các em rất an tâm. Ngoài ra, trẻ nhỏ còn đơn sơ thật thà, có sao nói vậy, không thêm bớt, không hằn thù, không mưu mô, không làm hại ai.

Chúa Giê-su còn nói: “Anh em chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này” (Mt 19, 10). Lý do Đức Giê-su đưa ra khá đặc biệt: “Vì các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng thấy khuôn mặt của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Như thế ngay cả những người bé mọn cũng có thiên thần riêng. Người bé mọn có thể lầm lạc, sa ngã, nhưng không vì thế mà họ bị coi thường hay khinh miệt. Thiên thần của họ vẫn ở gần Thiên Chúa để chuyển cầu cho họ.

Ngày lễ Thiên Thần Hộ Thủ làm cho chúng ta xích lại gần với các thụ tạo vô hình thuộc thế giới thần thiêng là các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần, Quản thần, Quyền thần, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, các thần Sốt mến và cùng với các Tổng lãnh thiên thần đồng hân hoan chúc tụng vinh quang Chúa.

Khi nói đến các thiên thần, một số người coi là xa lạ, nhưng kỳ thực, các ngài rất gần gũi với chúng ta. Trên trời, dưới đất Đức Chúa Trời đã dựng nên hai loài trọng hơn, một là thiên thần hai là loài người ta. Nên loài người sang trọng chỉ sau thiên thần thôi. Vinh quang hạnh phúc tuyệt trần, được cùng Thiên Chúa góp phần điểm tô.

Thật tuyệt vời khi Thiên Chúa đã ban cho tất cả mỗi người chúng ta một Thiên Thần hộ thủ (Thiên Thần bản mệnh) để khuyên nhủ, bảo vệ và cùng đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế. Thánh Ba-si-li-ô viết: “Mỗi tín hữu đều có một thiên thần hộ thủ, để bảo trợ và hướng dẫn đến sự sống đời đời.” Vị thiên thần này vừa được phúc chiêm ngưỡng Thiên Chúa, vừa đồng hành suốt đời với từng người cho đến nơi quê thật. Thiên thần hộ thủ là một quà tặng của lòng nhân hậu Chúa. Là sứ giả được Chúa sai, thiên thần là sự hiện diện của Chúa với từng người chúng ta. Thiên thần đã bảo vệ ông Lót (St 19), đã cứu Agar và con của bà (St 21, 17), đã giữ tay Abraham không cho cụ giết con (St 22, 11). Một vị thiên thần ban đêm đã cứu Phê-rô khỏi tù ngục (Cv 12, 15). Như thế thiên thần là bạn đường bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ.

Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

ĐỪNG LÀM KHÓ THIÊN THẦN

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)

Suy niệm: Những người bé mọn không có nhiều khả năng, kể cả khả năng tự vệ nên thường bị khinh dể và bị đối xử bất công. Thái độ đó là một sai lầm mà ít ai nhận ra. Mỗi người, dù là bé mọn, đều phải được kính trọng vì được Thiên Chúa phú ban một Thiên thần, gọi là Thiên thần Hộ thủ; vị này bảo vệ và chuyển cầu cho họ trước nhan Thiên Chúa. Như các chiến binh, Thiên thần Hộ thủ bảo vệ và hướng dẫn con người đến sự sống; như những luật sư, Thiên thần Hộ thủ bào chữa và chuyển cầu cho mỗi người trước nhan Thiên Chúa. Như thế, con người không chỉ cao trọng về phẩm giá, mà còn được bảo vệ bởi một thế lực siêu nhiên – bởi không ai thắng được Thiên thần.

Mời Bạn: Các Thiên thần Hộ thủ được phú ban là để bảo vệ hầu giúp ta đương đầu với kẻ thù. Kẻ thù nói ở đây là ma quỉ và những kẻ đi theo chúng. Vai trò của Thiên thần Hộ thủ có thể ví được như luật sư, là bảo vệ chứ không thể làm thay đổi hành vi mà khổ chủ gây ra. Vì thế, đừng làm khó các Thiên thần bằng việc bắt cá hai tay: vừa kêu cầu sự trợ giúp, lại vừa thông đồng với kẻ thù để thực hiện những hành vi đen tối.

Sống Lời Chúa: Đừng để Thiên thần Hộ thủ lầm lũi bên ta, hãy tâm sự và cầu nguyện với ngài, vì ngoài Thiên Chúa, không ai gần gũi ta hơn ngài.

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top