Ngày 19/3: Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria

Bậc lễ: Trọng

Màu phụng vụ: Trắng

Lịch sử ngày lễ: Ngày 19/03: Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria

Ca nhập lễ

Đây là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà Chúa đã đặt lên trông coi gia đình Người.

* Hát hoặc đọc Kinh Tin Kính

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Ðức Giêsu cho thánh cả Giu-se và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho Giáo Hội luôn luôn cộng tác với Ðức Giêsu để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời.

Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

“Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người”.

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: “Hãy đi nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi; sau đó, Ta sẽ cho miêu duệ ngươi lên kế vị và Ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời. Ta sẽ là Cha của người, và người sẽ là con Ta. Nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta, ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29

Ðáp: Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời

Xướng: Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời; qua mọi thế hệ, miệng tôi loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín.

Xướng: Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”.

Xướng: Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con, và Thiên Chúa là Ðá Tảng cứu độ của con”. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì.

Bài Ðọc II: Rm 4, 13. 16-18. 22

Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, (như có lời chép rằng: Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc) trước mặt Thiên Chúa, Ðấng ông đã tin, Ðấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế”. Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính.

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, phúc cho những ai ngụ nơi nhà Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa đến muôn đời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 1, 16. 18-21. 24a

“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.

Ðó là lời Chúa.

– – – – – – – – – – – – – –

Hoặc: Lc 2, 41-51a

“Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người.

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

MẪU 1

Chủ sự: Anh chị em thân mến, cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một gương mẫu đức tin tuyệt hảo, và đấng bầu cử mạnh thế là thánh Giu-se. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời nguyện xin:

1.Giu-se thực hiện như lời sứ thần truyền”. Xin Chúa ban cho các đấng bậc trong Tổng Giáo phận chúng ta, cách riêng cho Đức Tổng Giám mục Giu-se luôn tràn đầy ơn khôn ngoan, để nhờ gương mẫu đời sống thực thi ý Chúa, các ngài củng cố đức tin của dân Chúa ngày càng vững mạnh hơn.

2. Thánh Giu-se là quan thầy của Tổng Giáo phận Hà Nội. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận luôn nhiệt thành sống đức tin, giữ tình hiệp thông và cùng nhau xây dựng Giáo phận thành cộng đoàn chan chứa lòng thương xót.

3.Người công chính sẽ vươn lên tựa cây dừa tươi tốt”. Xin cho các tông đồ giáo dân biết noi gương thánh Giu-se, nỗ lực thánh hóa bản thân, khiêm tốn phục vụ tha nhân, làm vinh danh Chúa và mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho các linh hồn.

4.Lạy Thánh Giu-se, xin cầu cho chúng con”. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn nỗ lực sống đức tin, nhiệt thành làm việc thiện và trở thành nên chứng nhân của niềm hy vọng cho thế giới hôm nay.

Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Giu-se làm cha nuôi Con Chúa và làm bạn của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu xin Chúa thương ban cho chúng con được hồn an xác mạnh và biết làm rạng danh Chúa trong mọi công việc thường ngày. Chúng con cầu xin…

MẪU 2

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã chọn thánh Giu-se làm bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ và là Đấng bảo trợ nuôi dưỡng Con Chúa làm người. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

1. “Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo dân Chúa, luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa, để nhờ ơn Chúa trợ giúp, các ngài chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã trao phó.

2. “Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu, biết theo gương thánh Giu-se, sống chứng nhân của Chúa Ki-tô ở giữa trần gian, và nên môn đệ đích thật của Người.

3. “Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su, cũng gọi là Đấng Ki-tô”. Chúng ta cùng cầu xin cho những người làm cha, biết noi gương thánh Giu-se chu toàn nghĩa vụ làm cha, làm chồng cách xứng đáng và luôn đẹp lòng Chúa.

4. “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta, biết nghe theo tiếng Chúa nói trong lương tâm của mình, mà can đảm thực thi Lời Chúa dạy trong đời sống hằng ngày.

Chủ sự: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã chọn thánh Giu-se làm Đấng bảo trợ Con Chúa làm người. Xin cho chúng con khi sống trong trần gian này, cũng biết chạy đến cùng thánh Giu-se, nhờ sự trợ giúp của ngài, chúng con được hưởng phúc thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xưa thánh cả Giu-se đã hết lòng phục vụ Ðức Kitô, Con Một Chúa Ðấng sinh làm con Ðức Trinh Nữ Maria. Nay xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cử hành lễ tế tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Hỡi người đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong buổi lễ mừng thánh cả Giu-se, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được no thoả tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ của Chúa. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Thánh Giuse, con người mạnh mẽ với trái tim yêu nồng nàn – Lm. Giuse Lê Danh Tường

Thánh Giuse – Mẫu Gương Cho Các Người Cha – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Âm thầm nhưng ngời sáng – Giuse Vinhsơn Ngọc Biển, SSP

Người công chính sống bởi đức tin – ĐC. Giuse Ngô Quang Kiệt

Thánh Giuse là người chồng, người cha mẫu mực – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Thánh Giuse – Mẫu gương cho gia trưởng – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Thánh Giuse, mẫu gương Mùa Vọng – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Sự công chính của Thánh Giuse – Lm. Giuse Nguyễn An Khang

Thánh Giuse – Đường nên thánh – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Thánh Giuse, người không thích “nổ” – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Chiêm ngắm Thánh Giuse – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Bài suy niệm trong tháng thánh Giuse – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Email
Print
Twitter

Mù và Sáng – Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A

“Thế giới của người mù rất nhỏ bé, như một cái chum”. Đó là tâm sự của một người phụ nữ bị bệnh và hoá mù ở tuổi 30. Quả vậy, trong bóng tối đặc quánh vì đôi mắt bị che phủ, người mù chỉ cảm nhận bằng đôi tay, qua những gì có thể sờ thấy.

Scroll to Top