Ngày 27/9: Thánh Vinhsơn Phaolô – Linh mục

Bậc lễ: nhớ

Màu phụng vụ: Trắng

Tiểu sử: Ngày 27/9: Thánh Vinhsơn Phaolô – Linh mục (1581-1669)

Ca nhập lễ

Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì thế Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, và chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục mọi đức tính xứng bậc tông đồ, để thánh nhân phục vụ người cùng khốn và đào tạo hàng giáo sĩ. Xin cho chúng con biết nghe lời người dạy, bắt chước việc người làm mà xả thân vì bác ái. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc

Phụng vụ Lời Chúa – (theo ngày trong tuần)

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Vinh-sơn biết can đảm lấy cuộc sống để diễn tả các mầu nhiệm thánh nhân cử hành. Xin Chúa dùng sức mạnh của thánh lễ này làm cho chúng con cũng trở nên của lễ làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Mọi người hãy tuyên xưng lòng từ bi, và những điều kỳ diệu của Chúa đối với con cái loài người, vì Chúa đã cho người đói khát được tràn trề thiện hảo.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể bồi dưỡng chúng con. Ước gì gương bác ái thánh Vinh sơn để lại vừa khích lệ, vừa nâng đỡ chúng con. Ðể chúng con hăng hái đem Tin Mừng cho người nghèo như chính Con Một Chúa. Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Lên đầu trang