Ngày 27/8: Thánh nữ Mô-ni-ca

Bậc lễ: Nhớ

Màu phụng vụ: Trắng

Tiểu sửNgày 27/8: Thánh nữ Mô-ni-ca (332-387)

Ca nhập lễ

Đây là người phụ nữ khôn ngoan đã xây dựng cơ nghiệp, và vì kính sợ Chúa, người tiến bước trên con đường ngay chính.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, là đấng an ủi những ai sầu khổ. Chúa đã đoái thương nhận lời thánh Mô-ni-ca khóc than cầu khẩn, cho con bà là Âu-tinh được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cũng nhận lời hai thánh chuyển cầu, mà cho chúng con biết thực tình ăn năn hối lỗi, để được Chúa khoan hồng thứ tha. Chúng con cầu xin…

Bài đọc

Phụng vụ Lời Chúa – (theo ngày trong tuần)

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến của lễ này để kính nhớ thánh nữ Mô-ni-ca xin Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi chúng con và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Chúa phán: Nếu ai làm theo ý Cha Ta Đấng ngự trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày lễ kính thánh Mô-ni-ca Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bí tích này vừa đem lại ánh sáng cho tâm hồn vừa đốt nóng lòng tin yêu của chúng con. Nhờ đó, càng ngay chúng con càng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và chuyên lo làm việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin…

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top