Ngày 31/7: Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la – Linh mục

Bậc lễ: nhớ

Màu phụng vụ: Trắng

Tiểu sử: Ngày 31/7: Thánh Inhaxiô Loyola – Linh mục (1491 – 1556)

Ca nhập lễ

Khi nghe tên Giêsu, mọi loài thụ tạo trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng rằng: Chúa Giêsu Kitô ngự trong vinh quang Thiên Chúa Cha.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội một chiến sĩ can trường là thánh I-nha-xi-ô để làm cho danh Chúa thêm vinh quang rạng rỡ. Nhờ gương sáng và ơn phù trợ của thánh nhân, xin cho chúng con ở đời này biết hăng say chiến đấu, để đời sau được cùng người lãnh phần thưởng vinh quang Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…

Bài đọc

Phụng vụ Lời Chúa – (theo ngày trong tuần)

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui nhận của lễ chúng con dâng tiến trong ngày lễ kính Thánh I-nha-xi-ô, và xin cho chúng con được thánh hoá trong chân lý nhờ các mầu nhiệm chúng con đang cử hành, cũng là nguồn mọi sự thánh thiện. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Chúa phán: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn gì, nếu không phải là muốn cho lửa ấy cháy lên?

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh I-nha-xi-ô, chúng con vừa dâng hiến lễ để ngợi khen cảm tạ Chúa. Ước chi nhờ thánh lễ này, chúng con được ca ngợi vinh quang Chúa đến muôn đời muôn thuở. Chúng con cầu xin…

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top