Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Tím

Nghe MP3

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Chúa Nhật I Mùa Vọng mở đầu năm Phụng Vụ mới. “Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này Mùa Vọng được coi như mùa sốt sáng và hân hoan mong đợi (AC.39). Bắt đầu với Mùa Vọng là thời gian đặc biệt trông chờ Chúa đến, Hội Thánh dùng Lời Chúa để mời gọi mọi người tín hữu hãy tỉnh thức và cầu nguyện, hãy tấn tới hơn trong đời sống đức tin, cậy, mến để chờ đón ngày Chúa Kitô lại đến trong vinh quang.

Sự mong đợi chỉ có ý nghĩa và giá trị thật sự, khi chúng ta biết nghe lời Hội Thánh mời gọi thống hối ăn năn mọi tội lỗi và lỡ lầm. Vì thế, chúng ta hãy cùng nhau xin Chúa tha thứ cho chúng ta và chính chúng ta cũng biết tha thứ cho nhau, để thánh lễ chúng ta sắp cử hành được Chúa vui nhận.

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa, con tin cậy vào Chúa, xin đừng để con tủi hổ. Xin đừng để quân thù hoan hỉ về con, vì tất cả những ai trông cậy Chúa, sẽ chẳng hổ người.

Không đọc Kinh Vinh Danh

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiện, để đón chào Con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó, chúng con sẽ được Người cho ở bên hữu, và gọi vào hưởng phúc Nước Trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Gr 33, 14-16

“Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: “Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14

Ðáp: Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b).

Xướng: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. 

Xướng: Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. 

Xướng: Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài. 

Bài Ðọc II: 1 Tx 3, 12 – 4, 2

“Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến”.

Trích thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica.

Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen.

Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Tv 84, 8

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 21, 25-28, 34-36

“Giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tỉnh thức, tức là Ngài muốn chúng ta phải sốt sáng luôn trong mọi hoàn cảnh và tình huống, nhất là tỉnh thức trong cầu nguyện. Vậy chúng ta hãy thân thưa với Người.

1. “Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở”.- Xin Thần Trí khôn ngoan hướng dẫn các vị chù chăn trong Hội Thánh, để các ngài luôn trình bày cho thế giới sứ điệp cứu rỗi của một Thiên Chúa giầu lòng xót thương.

2. “Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến“.- Xin tình yêu Chúa Kitô hun đúc tâm tình các tín hữu, để khi chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, họ cũng biết giữ tâm hồn tránh xa tội lỗi và sống đời hoàn thiện.

3. “Các con hãy tĩnh thức và cầu nguyện luôn”.– Xin cho tội nhân ý thức họ có trách nhiệm lo cho ơn cứu độ của mình, để họ biết cố gắng hoán cải đời sống và chu toàn những điều kiện để được ơn đó.

Các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ”.- Xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta được sự bình tĩnh thay vì khiếp đảm thất vọng nhờ đó, họ dễ dàng nhận ra thời giờ Chúa đến viếng thăm.

Chủ tếLạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ trách nhiệm phải sống gắn bó với Chúa, biết tìm gặp Chúa trong mọi biến cố cuộc đời, để lần Chúa viếng thăm không phải là phút giây ngỡ ngàng, nhưng là giờ ân phúc và cứu rỗi cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho Thánh Lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa vọng I

Ca hiệp lễ

Chúa sẽ ban cho mọi điều thiên hảo, và Đất Nước chúng con sẽ sinh bông trái.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Và ở cùng chúng ta! – Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm C- Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Sống Mùa Vọng – Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C- Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Những tai biến vũ trụ khi con người đến – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – Năm C – GHHV Pio X Đà Lạt

Suy niệm chú giải Lời Chúa – Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C – Lm. Inhaxio Hồ Thông

Mở cửa tâm hồn đón Chúa đến – Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Ngẩng đầu lên – Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Các bài suy niệm Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm C 1

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG- C 2

LỜI CHÚA MÙA VỌNG

CÁC MÙA TRONG NĂM PV

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top